ANNONS

“Vi ser nu över hur vi ska kunna organisera oss för att kunna ta hand om fler patienter i behov av intensivvård, eftersom vi väntar oss att behovet kommer att öka”, säger Lotta Olmarker Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör inom Region Dalarna.
Foto: Sonny Jonasson

Samhällsspridning av coronaviruset i Dalarna – 13 konstaterade fall

DALARNA Region Dalarna har offentliggjort sin senaste lägesrapport gällande coronaviruset och covid-19. Man konstaterar bland annat att det nu finns samhällsspridning av viruset i Dalarna.

Region Dalarna konstaterar tecken på samhällsspridning av covid-19 i länet.
– Vi ser nu att det finns en samhällsspridning i Dalarna, och det är väntat. Det är nu ännu viktigare att alla hjälper till och tar sitt ansvar genom att stanna hemma när man är sjuk, i synnerhet om man har kontakt med äldre människor.

– Man ska vara noga med att ofta tvätta händerna ordentligt, hosta och nysa i armvecket, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.

Region Dalarna hänvisar också fortsättningsvis till Folkhälsomyndighetens riktlinjer att stanna hemma när man är sjuk och vänta minst två dygn med att gå till jobb och skola efter att man blivit symptomfri.

I Region Dalarnas pressmeddelande klargörs också att Folktandvården Dalarna från och med den 20 mars endast erbjuder akuttandvård, och att detta beslut gäller tills vidare. I första hand kontaktas de som har icke akuta tider bokade de närmaste 14 dagarna. Dessa får sina behandlingar framskjutna kontaktas senare för ny tidsbokning. Vid akuta besvär, kontakta din ordinarie klinik för rådgivning.

– Vi behöver alla anpassa oss till rådande situation och ta vårt samhällsansvar och ber om förståelse för vidtagna åtgärder, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef.

Region Dalarna går ur stabsläge, 10.00 fredag den 20 mars. Syftet är att stärka linjeorganisationens roll i arbetet med pågående pandemi. Linjeorganisationen är bättre rustad att hantera ett långvarigt svårt medicinskt läge. Organisationen för kris- och katastrofmedicinskt beredskap är optimerad för allvarliga medicinska händelser under kortare tid och behöver därför finnas tillgänglig för andra händelser, exempelvis stor brand eller bussolycka.

Region Dalarna förbereder för att kunna utöka intensivvården.
– Vi ser nu över hur vi ska kunna organisera oss för att kunna ta hand om fler patienter i behov av intensivvård, eftersom vi väntar oss att behovet kommer att öka, säger Lotta Olmarker Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör inom Region Dalarna.

Region Dalarna har nu en mejladress för företag som vill och kan erbjuda skyddsmateriel: corona.materiel@regiondalarna.se
Det är viktigt att så noggrant som möjligt beskriva vilken typ av materiel samt antal. Region Dalarna kontaktar de företag som bedöms aktuella. Exempel på materiel som Region Dalarna kan komma att ha behov av är engångshandskar, handdesinfektion, engångsförkläden, ytdesinfektion med Tensid, visir och andningsskydd FFP2, FFP2R, FFP3.

Vården i Dalarna beskrivs nu uppleva stort tryck. Många sägs kontakta 1177, vårdcentraler samt besöker akutmottagningarna. För att avlasta vården tipsar regionen om 1177.se för råd om egenvård. Samt att undvika telefonsamtal till 1177 i andra fall än allvarlig sjukdom. Vid akut hjälp – ring alltid 112.

Region Dalarna förbereder även för att kunna analysera prover av misstänkt covid-19 inom regionens egen verksamhet, i stället för att skicka proverna till Akademiska sjukhuset i Uppsala.
– Vi tror att det kan vara i gång vecka 13. Det innebär att vi kommer kunna få svar på prover snabbare och det ökar kapaciteten att kunna ta fler prover, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare inom Region Dalarna.

Region Dalarna prioriterar sedan den 13 mars, i linje med Folkhälsomyndighetens direktiv, provtagning för covid-19 hos patienter som sjukhusvårdas för luftvägsinfektioner.

Region Dalarna införde den 11 mars besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på Dalarnas sjukhus med inneliggande patienter. Besöksförbudet gäller inte den som har en bokad tid inom vården.

Statistik för Dalarna den 19 mars

  • Antalet konstaterade fall av covid-19: 13.
  • Antal patienter inneliggande på vårdavdelning: 2.
  • Antal patienter som får intensivvård: 1.
  • Region Dalarna bedriver normal sjukvård.
  • Folktandvården Dalarna erbjuder från och med den 29 mars endast akuttandvård.
Facebook

ANNONS

ANNONS