Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Kommunen vill säga upp avtal med Spendrups och ändra deras VA-taxa, vilket kommer medföra att företaget får betala runt 20 miljoner mer per år. Jonas Öman, vd för WessmanBarken Vatten, Kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson och kommundirektör Maria Skoglund vill genom detta börja om från “noll”.
Foto: Sara Flodin

Säger upp avtal med Spendrups

LUDVIKA/GRÄNGESBERG. Ludvika kommuns styre avser att säga upp de avtal kommunen har tecknat gentemot Spendrups gällande den vattenledning som var tänkt att förse bryggeriet med vatten, samt Blötbergsledningen. Dessutom kommer Spendrups inte längre få samma rabatt på vattentaxan. – Vi kommer nu tydliggöra att det är vårt bolag och VA-huvudman WessmanBarken som får handha frågan om vattenförsörjningen, förklarar kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson (S).

Kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson, kommundirektör Maria Skoglund, Jonas Öman, vd för WessmanBarken Vatten & Återvinning AB samt koncernekonomichef Åsa Grans kallade till presskonferens för att berätta om planen att säga upp tre avtal med Spendrups i Grängesberg. Kommunalråd Leif Pettersson (S) tycker att vattenledningsprojektet nu nått ”vägs ände”.
– Det har hänt mycket sedan avtalen togs 2007 och 2011. Det har även skett organisatoriska förändringar i Ludvika kommun och vi har bildat ett VA-bolag sedan dess. Det har även kommit förändringar i lagstiftningar och regelverk som vi måste ta hänsyn till, konstaterar han.

Under tiden som projektet med vattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg pågått har Spendrups investerat i en ledning mellan Grängesberg och Björnhyttan. Ett avtal, Blötbergsavtalet, är skrivet kring den för drift och VA. Kommunen vill även göra om det avtalet.
– Vi åtogs oss att förstärka så det gick att pumpa upp mer till deras ledning, förklarar kommunalrådet och lägger till att de inte avser att ”skruva av någon kran”.
Även i fortsättningen är det kommunen som bestämmer avgiften för vatten och avlopp och WessmanBarken, som äger anläggningarna åt Ludvika kommun, får hantera tillämpningen av taxan.
– Det här är viktiga steg för att kunna slutföra och hamna på ett balanserat läge gentemot Spendrups och det ramavtal som funnits. Vi kan inte jobba vidare effektivt med det ramavtalet då det finns delar som inte går att verkställa.
Bland annat nämner kommunalrådet att lagförändringar gör det omöjligt att ge rabatt på avloppsvatten.

Spendrups har haft en ”storkundsrabatt” sedan 2007 då avtalen tecknades.
– Nu har vi börjat titta över taxekonstruktionen och hur vi ska få en likställd taxa i båda kommunerna. (Smedjebacken och Ludvika, redaktionens anmärkning)
– När vi gör det här jobbet är det naturligt att vi städar bort det som varit och börjar på en ny kula i det här, förklarar Jonas Öman som är vd för WessmanBarken Vatten & Återvinning AB.

Jonas Öman, vd för WessmanBarken Vatten. Foto: Sara Flodin

Spendrups förbrukning av vatten är ungefär lika stor som den Ludvika tätort, där bland annat Gonäs och Saxdalen ingår, gör av med.
– Vi har gott om vatten och har en ganska mäktig vattentäkt. I de avtal som finns har man tagit hänsyn till vattenuttag. Spendrups har ett ganska stort uttag, men vi har inte sett att det har blivit något problem, anser WessmanBarkens vd.
Han påtalar dock att omvärldsläget och pågående beredskapsarbete angående VA-planer är sådant som kommer ingå som faktorer i det nya arbetet med Spendrups. Jonas uppskattar att den nya industritaxan kommer göra att Spendrups årligen får betala cirka 20 miljoner mer för vatten och avlopp.

Klicka HÄR för att läsa Spendrups svar!

Efter att NCC betalat kommunen 42 miljoner har kommunens lagt ut 100 miljoner på vattenledningen som inte fungerar.
Vad har kommuninvånarna fått för de 100 miljoner som investerats i vattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg?
– Vi har en pumpstation vid Östansbo vattenverk som vi nu äger. Den är driftduglig, men gå inte att använda till det som var syftet 2007, utifrån det som skett med ledningen. Vi har ledning två som i vissa delar är tät, men som inte är möjlig att sätta i drift i nuläget utan justeringar. Sen har vi Parkskolans reservoar i Grängesberg och ett gäng pumpar och brunnar utefter ledningen, svarar Jonas som tycker att det hade varit bättre om anläggningen fungerat.

I samband med att ramavtalet nu sägs upp förväntas kommundirektör Maria Skoglund se till att Spendrups betalar sin del av avtalet.
– Vi har arbetat fram det underlaget mellan Spendrups och Ludvika kommun och landat i 53,8 miljoner. Så det materialet skulle jag säga är kvalitetssäkrat, anser kommundirektör Maria Skoglund och att Spendrups har drygt 40 miljoner kvar att betala enligt avtalet.
Därefter landar kommunens skattesmäll på cirka 60 miljoner.

Kommer ni kunna använda vattenledningen någon gång i framtiden?
– Jag har en förhoppning om att vi tillsammans med Spendrups ska hitta en lösning för hur vi ska hantera detta, men jag har ingen ”master plan” för hur det ska göras, erkänner Jonas.
Spendrups har tidigare varit en stor arbetsgivare i bygden, men nu tar Hitachi Energy in order på order. Är inte Spendrups lika viktiga längre?
– De är jätteviktiga för Grängesberg. De har vuxit och kan säkert växa ännu mer, svarar Leif Pettersson.
Denna vecka har ärendet tagits upp i kommunstyrelsen och kommer även processas i kommunfullmäktige.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!