ANNONS

Så upplever vi att restriktionerna följs

VÄSTMANLAND/NORBERG Nio av tio anser att de själva följer restriktionerna för att minska smittspridningen och att de håller avstånd till andra. Men bara var tredje menar att andra gör samma sak. Det är en av slutsatserna från Länsstyrelsens enkätundersökning om trängsel i länet.

Syftet med undersökningen, som genomfördes mellan den 5 och 19 maj, var att samla in information kring efterlevnaden av de restriktioner och rekommendationer som rör covid-19 i länet. Här ombads allmänheten att fundera över upplevelser av trängsel under det senaste dygnet.
Länsstyrelsen meddelar på sin hemsida att resultatet är en temperaturmätare för länet och ger värdefull information till de handläggare som arbetar med tillsyn enligt covid-19-lagen. Länsstyrelsen kan också använda svaren för att fokusera på deras insatser. I undersökningen fick man in 1 822 svar och majoriteten av de som svarade var i ålder 40-69 år.
Trängsel definieras med att personer har hållit mindre än två meters avstånd. Här svarade 64 procent att de har upplevt trängsel under det senaste dygnet. Den miljö där flest upplevt trängsel är i matbutiken, inklusive vid paketutlämning. Hela 70 procent av de svarande hade upplevt trängsel där. På plats nummer två kom “På mitt arbete” där 35 procent upplevt trängsel. På tredje plats kom ”I skolan”, där 16 procent upplevt trängsel.
26 procent upplevde att personer runt omkring dem respekterat rekommendationerna och försökt hålla avstånd, 33 procent svarade ”delvis” och 41 procent svarade ”nej”. Hela 84 procent menade att de själva försökt hålla avstånd på minst två meter till alla de mött.

Facebook

ANNONS

ANNONS