Äldre i Smedjebacken är mer nöjda med hemtjänsten än rikssnittet.
Foto: Dreamstime

Så nöjda är de äldre med hemtjänsten i Smedjebacken

SMEDJEBACKEN. Varje år gör Socialstyrelsen en genomgripande enkät om hur de som har hemtjänst och som är 65 år eller äldre uppfattar vård och service. Årets enkät visar att Smedjebackens äldre är mer nöjda än rikssnittet. Dock har belåtenheten sjunkit jämfört med slutet av förra mandatperioden. – Jag kan absolut förstå det i och med att vi har haft en pandemi, säger Monica Forsgren (S), ordförande i Omsorgsnämnden.

I Smedjebacken var det 88 procent av hemtjänstbrukarna som år 2022 uppgav att de var nöjda med sin vård. Det är fyra procentenheter lägre än i slutet av föregående mandatperiod då nöjdheten låg på 92 procent.
– Vi tänkte att den skulle bli högre eftersom vi har bättre personaltäthet, men på grund av covid-19 har personalomsättningen varit större. Många har varit sjukskrivna. Vi är ändå glada över att vi har kommit tillbaka, för det har varit en svår period, säger Monica Forsgren (S).

Nöjdheten med hemtjänsten i Smedjebacken ligger fortfarande högre än rikssnittet som är 86 procent år 2022 och över lag är det fler på landsbygden som är nöjda med hemtjänsten än vad det är i storstäderna.
I landsbygdskommuner och i mindre städer är det nämligen 50 procent som uppger att de är mycket nöjda med hemtjänsten, medan det är 40 procent i storstäderna och dess kranskommuner som uppger att de är mycket nöjda.
Äldreomsorgen hör till de verksamheter som drabbades hårdast av pandemin med tusentals sjuka och döda på landets äldreboenden och det kan ha påverkat utslaget i årets enkät.

Socialstyrelsens enkät
Totalt i hela landet var det 81 902 personer som svarade på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 58,6 procent av de tillfrågade.
I Smedjebacken var det 106 personer, 59,9 procent av de tillfrågade som svarade. Av dem var 60 procent kvinnor och 40 procent män.
80 procent av männen var mycket eller ganska nöjd med sin hemtjänst, medan 94 procent av kvinnorna var mycket eller ganska nöjd.
På frågan ”Händer det att du besväras av ensamhet?” var det endast 43 procent i Smedjebacken som svarade nej. I hela Dalarnas län svarade 46 procent nej på den frågan och i hela riket var siffran 45 procent.

Källa: Socialstyrelsen

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS