ANNONS

Socialdemokraterna framhåller nu sitt budgetförslag för Falun åren 2022-2024. I fokus hittas bland annat anställningsformer inom vården.
Foto: Sonny Jonasson

(S) i Falun presenterar sin skuggbudget

FALUN. FALUN z Socialdemokraterna presenterar nu också sin ekonomiska vision för Falun 2022-2024. Oppositionsrådet Jonas Lennerthson skänker insikt i partiets budgetförslag. Där tyngdpunkt uppges vila på bland annat arbetsmarknad, socialnämnd, barn och familj. – Vi ser ju egentligen inga behov av nedskärningar någonstans i Falun, klargör Jonas.

Parallellt med Falualliansens budgetförslag lanserar nu också oppositionsledande Socialdemokraterna sin syn på
Faluns förnuftigaste förlopp för slantade satsningar perioden 2022-2024.
Oppositionsrådet Jonas Lennerthsson meddelar att man upprätthåller en etablerad kursriktning likväl som zoomar in på stundande utmaningar.
– Tycker att budgetförslaget känns samlat och bra sammansatt. Vi har under mandatperioden haft en linje som generellt fokuserar på barn och unga, och jag tycker att vi håller den linjen intakt.
– Vi lägger också mycket tyngd på välfärdssidan. Vi är ju även i en fas där vi ska hantera det här att vi framöver förmodligen går ur pandemin, menar han och nämner i sammanhanget att han anser regeringen varit väldigt lyhörd i fråga om ekonomisk kompensation till kommunen.

I Jonas Lennerthsons redogörelse för partiets finansiella strategi märks även en ambition att stärka aspekter i fråga om kultur och fritid respektive miljö- och samhällsbyggnad.
Han omnämner kommunens stöttande upplägg till exempelvis kulturföreningen Magasinet som konstruktivt.
Lennerthson fortsätter:
– Prioritet är att människor ska kunna må bra. Ett exempel är också att vidareutveckla samarbeten med idrottsföreningar för att sänka trösklarna, att fler inkluderas och på så sätt kan nyttja kommunens utbud av fritidssysselsättningar.

Vidare framhåller Jonas en arbetsgivarsatsning som ska syfta till att minska antalet timvikarier.
– Det här är något som framför allt märks inom vården, och vi vill göra en satsning som minskar antalet timmisar och i högre mån skapar tillsvidareanställningar.
I likhet med Falualliansen skådar också Lennerthson med partivänner stora behov i anslutning till kommunens uppdrag via socialnämnden.
– Här behöver vi satsa mer och det finns en del att jobba med, och vi har gjort en omorganisation på förvaltningssidan i positiv mening.
Förvaltningen heter i dag arbetslivs- och socialförvaltningen. Denna innefattar tidigare socialförvaltningens vuxensektion samt sektor arbetsmarknad, integration och kompetens.
– Här finns en del att jobba med, och den inställningen har vi gemensamt med borgarna, säger Jonas Lennerthson (S).

Jonas Lennerthson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Falu kommun. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Nyckelbegrepp i urval
▪ Klyftorna minskar
▪ Barn och unga står i centrum
▪ Det ska vara bra att bli äldre i Falun
▪ Falun ställer om för en långsiktigt hållbar framtid
▪ Fler vill bo i Falun
▪ Medarbetarna trivs på jobbet
(Källa: Socialdemokraterna i Falun)

Facebook

ANNONS

ANNONS