Clara Lönntorp och Mike Persson ser många fördelar med att ta in arbetspraktikanter i verksamheten.
Foto: Karin Diffner

Rekrytering som kan få en fortsättning

BORLÄNGE. Efter att ha testat jobbspåret är ansvariga på SSAB positiva till en fortsättning. – Det här är ett jättebra sätt att få tag på lämpliga personer, säger Mike Persson, HR-koordinator.

Jobbspåret är ett samarbete som började i januari mellan arbetsförmedlingen, kommunen och olika företag med kompetensbehov.
Tanken är att företagen ska kunna tänka sig att anställa arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden, enligt arbetsförmedlingens företagsrådgivare Neda Mostofi.
Av de åtta deltagare som hittills praktiserat på företag i Borlänge har fem erbjudits sommarjobb eller andra vikariat.
Tre av dem har fått anställning på SSAB varav en, Ali Akbara, på centralförrådet där Clara Lönntorp är sektionschef.
– När det här faller väl ut så finns det bara fördelar; vi får känna på praktikanterna och de får känna på hur det är att jobba här, säger hon.

Vad krävs det av er som arbetsgivare?
– Engagemang. Det är viktigt att avdelningarna som tar emot har ett extra driv och att ingen blir tvingad att bli handledare, säger Clara Lönntorp.
Behövs några förkunskaper hos praktikanten?
– Gymnasium är ett önskemål, gärna med inriktning mot teknik. Men det viktigaste är att man har rätt attityd och förstår hur viktigt det är med säkerhet, säger Mike Persson.

Som HR-koordinator med ansvar för att rekrytera semestervikarier ser han det som en god hjälp om företaget fortsätter att ta in arbetspraktikanter i höst.
Och även om det kommer att bli förändringar av verksamheten i och med omställningen till fossilfritt stål så menar Mike Persson att framtiden ser ljus ut för dagens 1 700 anställda i Borlänge och därmed även för vikarierna.

Facebook

ANNONS

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!