ANNONS

Det markerade hålet i Stora stöten har orsakats av den kraftiga nederbörd som drabbade Falun i början av september.
Foto: Sonny Jonasson

Regn bakom sättning i Stora stöten

FALUN. Det massiva regnovädret i septembers upptakt förklaras nu vara orsak till en sättning i Stora stöten. Som upptäcktes i veckan och utgörs av ett hål med diameter på 8-10 meter. – Sättningar av det här slaget uppstår lätt i fyllnadsmaterial, upplyser bergsäkerhetsexperten Märit Berglind Eriksson.
Den stora hålighet som uppstod i den än större håligheten känd som Stora stöten upptäcktes i veckans begynnelse av en privatperson.
Marken i den här delen av dagbrottet är utfylld med material från gruvdriften.
Där under ligger rasmassor från 1687, då Stora stöten bildades, fortfarande kvar.
Hålet har uppstått mellan den gamla och den nya infarten till industrigruvan, och svårigheter med markstabiliteten i det här området är kända sedan länge.
Detta meddelar Falu gruva i en kommuniké som belyser och klargör omständigheterna kring det inträffade.
Man tillägger också att redan innan gruvdriften upphörde 1992 fick den gamla infarten stängas av säkerhetsskäl.
Märit Berglind Eriksson är bergmekaniker på Sweco och Falu gruvas expert i bergsäkerhetsfrågor.
– Sättningar av det här slaget uppstår lätt i fyllnadsmaterial och det sker ofta i samband med kraftiga regn såsom skyfallet över Falun i början av september, förklarar hon.
Vidare framhåller Falu gruva att man regelbundet genomför besiktningar av dagbrottet, industrigruvan och besöksgruvan.
För att upptäcka förändringar på marknivå scannas därtill området med drönare sedan några år tillbaka.
Anna Björkman, Falu gruvas verksamhetschef, betonar att fara för besökare ej föreligger.
– Med tanke på att sättningen ligger långt ifrån delarna av gruvan där vi välkomnar besökare så känner vi oss fullständigt trygga med situationen, säger hon.
Facebook

ANNONS

ANNONS