ANNONS

Den som är folkbokförd i Dalarna och har fyllt 16 år kan boka tid för antikroppstest.
Foto: Region Dalarna

Region Dalarna inför antikroppstester för allmänheten

Region Dalarna öppnar nu för serologiprovtagning, även kallat antikroppstester, för alla i länet som är över 16 år. Provtagningstid bokas på 1177.se.

Nu kan alla över 16 år i Dalarna boka tid för serologiprovtagning, även kallat antikroppstest, som visar på en genomgången covid-19-infektion. Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.se med e-legitimation. Det går att boka provtagningstid på Falu lasarett, Avesta lasarett och Ludvika lasarett. Arbete pågår för att inom de närmaste veckorna även kunna erbjuda antikroppstester i Mora och Borlänge.
– Det som är viktigt att veta för den som får ett positivt antikroppstest är att man måste fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom man via kontaktytor kan sprida smittan vidare till andra, även om man har antikroppar själv, säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

Vem får göra ett antikroppstest?
Det är frivilligt att testa sig för antikroppar. Den som är folkbokförd i Dalarna och har fyllt 16 år kan boka tid för antikroppstest. För att testet ska fungera ska det ha gått minst tre veckor sedan första symtom.
Avgiften för att ta ett antikroppstest är 200 kronor.

Provresultatet kommer på 1177.se, det kan ta upp till två veckor innan resultatet kommer men går oftast snabbare.
I nuläget krävs det e-legitimation för att kunna boka antikroppstest via 1177.se men det arbetas för att även kunna erbjuda andra lösningar.
Ett serologiprov, även kallat antikroppstest, görs för att se om en person har bildat antikroppar efter genomgången covid-19-infektion. Testet tas genom blodprov. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och kan visa om en person, helt eller delvis, har skydd mot ny covid-19-infektion. Provet kan tas tidigast tre veckor efter att en person insjuknat med symptom som kan tyda på covid-19.

Facebook

Populärt på webben

ANNONS