Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
“Alla godkända covid-19-vacciner är effektiva! De har högre skyddseffekt än till exempel de årliga influensavaccinerna”, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare vid Region Dalarna.

Region Dalarna i lägesrapport om covidvaccinationer

DALARNA Region Dalarnas lägesrapport per den 4 februari visar bland annat att det nu pågår vaccination för de som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser från någon Dalakommun.

Region Dalarna publicerar varje vecka aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19. Uppgifterna finns då att beskåda helgfria torsdagar på regiondalarna.se.

Innevarande veckas offentliggjorda statusläge visar bland annat nedanstående.

  • Så många doser har distribuerats till SÄBO och vårdcentraler i länet: 12 300
  • Så många har fått en första dos: 12 792
  • Så här många har fått en andra dos: 2677

Här inflikas att uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer.

Boende på särskilda boenden för äldre i Dalarna (SÄBO) har nu fått sin första dos mot covid-19. Huvuddelen av de boende har även fått sin andra dos. Just nu pågår även vaccination för de som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser från någon av kommunerna i Dalarna.

Vaccination av vård- och omsorgspersonal i länets kommuner samt regionens hälso- och sjukvårdspersonal i prioriterade verksamheter är pågående och sker parallellt med övriga vaccinationer. Vårdpersonal får vaccinationserbjudandet av sin arbetsgivare och vaccinationen utförs på arbetsplats eller på vårdcentral.

Därtill informerar man gällande Folkhälsomyndighetens sedan den 4 februari nya rekommendationer om vilka som ska prioriteras för vaccination mot covid-19. Skillnaden mot tidigare prioriteringsordning är att myndigheten sänker den tidigare rekommenderade åldern i den så kallade fas två till 65 år. Dessutom lyfts personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar in i gruppen, som alltså utvidgas till att omfatta fler än tidigare. Region Dalarna säger sig nu arbeta aktivt med att analysera vad detta kommer att innebära för Dalarnas kommande vaccinationer mot covid-19, och man ämnar återkomma med mer information när analysen är klar.

Vidare upplyser man att skyddseffekt för ett vaccin betyder risk för att överhuvudtaget inte insjukna i sjukdomen. Astra-Zenecas covid-19-vaccin har en skyddseffekt som är något lägre än de två andra godkända vaccinerna. Exempelvis har Astra-Zenecas vaccin en skyddseffekt på 65 procent. Men regionen menar att det här är viktigt att framhålla att studierna på det vaccinet visar att ingen av de som insjuknat i covid-19 har behövts vårdas på sjukhus. Vaccinet skyddar alltså alla som tagit vaccinet mot allvarlig sjukdom.

– Alla godkända covid-19-vacciner är effektiva! De har högre skyddseffekt än till exempel de årliga influensavaccinerna, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna.

Man uppger också att många nu undrar många hur de som fått vaccin ska förhålla sig till rekommendationer. Vaccination innebär än så länge ingen förändring i förhållningssätt till rekommendationer utan alla ska fortsätta följa dem. Har du fått vaccin mot covid-19 ska du fortfarande följa alla gällande rekommendationer och rutiner.

Avslutningsvis nämner man också att polisen nu varnar för bedragare som ringer upp äldre personer och vill boka tid för vaccination. Vaccination mot covid-19 är gratis.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!