ANNONS

Under sommarens svåra skogsbränder i norra Dalarna bistod Räddningstjänsten Dala Mitt, i samklang med Röda Korset, arbetet på plats i Trängslet. “Då fick vi många förfrågningar från folk om lägesrapporter och dylikt, och vi mottog även fantastiskt fin respons via just sociala medier. På så vis var det ett jättestarkt verktyg”, minns Björn Olsson, brandinspektör och ansvarig för sociala medier vid Dala Mitt.
Foto: Räddningstjänsten Dala Mitt

Räddningstjänsten het på sociala medier

DALARNA Räddningstjänsten är heta på sociala medier. I en ny undersökning kniper Dala Mitt en digital tredjeplats. Dialog och förebyggande arbete är kodex med prioritet.

– Vi har jobbet medvetet i några år med att få så många följare som möjligt, konstaterar en glad Björn Olsson, brandinspektör och ansvarig för sociala medier vid Räddningstjänsten Dala Mitt.
Topplaceringen är positiv ur flera aspekter. Genom en nära relation till invånarna – i det här fallet 19 000 följare på Facebook – möjliggörs kommunikation i båda riktningar.
– Mycket handlar om brandförebyggande information, trafikrelaterade händelser och ibland också aktuella lagändringar, exemplifierar Björn Olsson vid Räddningstjänsten Dala Mitt.

I siffror är resultatet av den uppåtgående trenden svår att precisera – lyftet visar sig snarare i frekvensen på diskussionsklimatet och människors vilja att interagera med blåljusenheten.
– Det är positivt att medborgarna via den här kanalen såväl kan ta del av våra riktade budskap som ge oss feedback på vårt arbete.
– Det inkommer funderingar både högt och lågt, och dessutom handlar det för oss om en transparens. Folk får en insyn i vad vi sysslar med i de fem kommuner vi ansvarar för, utvecklar Björn Olsson.Vilket kan handla om andra insatser än de rent brandalarmerande.
– Vi är exempelvis med och granskar bygglov för att på så vis kunna säkerställa ett så bra brandskydd som möjligt, berättar Björn Olsson.
– Vi når i genomsnitt 50 000-100 000 människor med varje inlägg, och när vi vid ett tidigare tillfälle publicerade ett lätt provocerande inlägg rörande reflexanvändande så var den sammantagna siffran över 3 miljoner.

Dock visas vissa delar av Räddningstjänstens insatser aldrig på nätet.
– Vi publicerar inte bilder från riktiga olycksplatser där inblandade riskerar synas, på grund av integritetsskäl. I ett upplysande inlägg om exempelvis trafikavåkningar, kan vi visa en miljöbild som inte berör någon direkt drabbad.
Kan aktiviteterna på sociala medier ha en undervisande roll, ungefär på samma sätt som att besöka elever ute i skolorna?
– Där träffar vi dem öga mot öga och det är också en viktig del i vårt arbete. Styrkan i de digitala plattformarna är att vi på kort tid kan nå så många, resonerar Björn Olsson.
Under sommarens svåra skogsbränder i norra Dalarna bistod Räddningstjänsten Dala Mitt, i samklang med Röda Korset, arbetet på plats i Trängslet.
– Då fick vi många förfrågningar från folk om lägesrapporter och dylikt, och vi mottog även fantastiskt fin respons via just sociala medier. På så vis var det ett jättestarkt verktyg, minns Björn Olsson.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 07 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS