ANNONS

“Det här är en grupp som kan vara svår att hantera på så vis att det oftast inte finns ett uttalat rätt eller fel, utan det krävs mycket och tålmodigt arbete. På sikt går det bättre för dem, ibland riktigt bra”, berättar Kristin Höglund, sjuksköterska på öppenvårdspsykiatrin vid Falu lasarett.
Foto: Sonny Jonasson

Prisas för arbete mot självskadebeteende

FALUN Människor med självskadebeteende. En komplex och bitvis svårhanterlig patientgrupp. Sjuksköterskan Kristin Höglunds vilja och verktyg önskar räta ut krokiga livsstigar.

Kristin Höglunds dagliga arbete tilldrar sig öppenvårdspsykiatrin vid Falu lasarett.
Med ett driv så påtagligt att hon via Svensk Sjuksköterskeförenings Stugfonden nu tilldelas ett stipendium. Prispengen på 10 000 kronor utgör symbol för ett yrke som i allt väsentligt syftar till att få människor att må bättre.
– Det är givetvis en fin bekräftelse för hela vårt team och det arbete vi utför på mottagningen, berättar Kristin Höglund och framhåller utmärkelsen som ett resultat av kollektivt kunnande.
– Och jag upplever även många positiva inslag och goda viljor hos kommun och region, fortsätter hon.

Av nationella självskadeprojektet definieras självskadebeteende som “en avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan medvetet självmordssyfte”.
Kristin Höglund:
– Vi arbetar med individer där det kan ta lång tid att nå resultat. Ibland flera år, ibland många år.
– Det görs framsteg och vi strävar hela tiden efter att förbättra vården.

Växer den här gruppen, blir fallen med självskadebeteende fler?

– Jag kan inte säga hur det ser ut nationellt, men i vår verksamhet har vi märkt en viss ökning, uppger Kristin Höglund.
– Det här är en grupp som kan vara svår att hantera på så vis att det oftast inte finns ett uttalat rätt eller fel, utan det krävs mycket och tålmodigt arbete. På sikt går det bättre för dem, ibland riktigt bra, utvecklar hon.

Det fokuserade och nu även premierade arbetet har resulterat i tydliga metoder och målbilder som är en tillgång för självskadande individer med omfattande vårdbehov.
– Hela vårt arbetssätt bygger på samordning, att få med alla delar i vården och att vara flexibla.
– Vi möter våra patienter såväl här som i deras egna boenden. Många av dem har boendestöd från socialpsykiatrin eller LSS, förklarar Kristin.
I motiveringen till “Årets sjuksköterska 2018” fastslås att “hon har arbetat med att hitta en metod för att skapa ett gemensamt synsätt, sammanföra landstingspersonal, kommunpersonal som finns på stödboenden, anhöriga och patienter för att arbeta fram en individuell hållbar plan för varje enskild patient, i syfte att försöka minska eller upphöra att självskada./…/ Att arbeta med en patientgrupp som ständigt är självmordsnära och att veta att risken är uppenbar att patienterna inte överlever är både krävande och modigt.”

Är det här ett jobb som är svårt att stämpla ut från?
– Det kan nog vara det, men jag har lärt mig att separera arbetet från privatlivet.
– Då behovet av arbetsinsatser är nästintill omättligt, så är det viktigt att man kan återhämta sig. Jag tror att det är enda sättet att orka i längden, säger Kristin Höglund.

Fakta, Stugfonden:
Stugfonden tillkom efter försäljning av Svensk Sjuksköterskeförening i Dalarnas stuga i Källviken, Falun. Pengarna fördes till en fond, stugfonden. I stadgarna står “utdelning av medel i form av stipendier skall ske en gång årligen till högst tre legitimerade sjuksköterskor verksamma inom Kopparbergs län med företräde för verksamma i Falun. Stipendierna skall delas ut för bedrivande av utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden. Utdelning skall inte gälla reguljär utbildning”.
(Källa: Vårdförbundet).

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 15 2019. 

Facebook

ANNONS

ANNONS