ANNONS

Positiv effekt ur destruktiv anläggning

FALUN Under våren installeras en anläggning för lustgasdestruktion på Falu lasarett. Syftet är att minska utsläppens miljöpåverkan.

Lustgas används primärt som som smärtlindring i vården. Inte minst vid barnafödande.
Fala lasaretts förlossningsavdelning hjälper årligen cirka 3 300 småttingar till världen, och ett medelvärde kopplat till förbrukningen av lustgas är ungefär ett kilo per förlossning. Totalt alltså 3,3 ton lustgas.
Då lustgasens åverkan på klimatet, och i synnerhet ozonskitet, är nästan 300 gånger värre än koldioxid, är miljöanläggningen ett välkommet tillskott på lasarettet.
– Lustgasanvändningen påverkar också våra medarbetares arbetsmiljö negativt i själva förlossningsrummen, vilket vi ser allvarligt på, berättar Anders Nordahl i en kungörelse från landstinget.
– Med rätt hantering och anpassade masker kan 90 procent av den förbrukade mängden lustgas samlas in och ledas till reningsanläggningen. Då kommer vi att kunna rena upp till
99 procent av all lustgas vi använder inom förlossningen.

Kostnaden för det nya maskineriet är 2 590 000 kronor. Naturvårdsverkets initiativ vid namn Klimatklivet står för hälften av notan. I fortsatt rena siffror handlar det om drygt fem kilos minskning av koldioxidutsläpp per investeringskrona. Beräknat på investeringens livslängd på 15 år innebär det en årligen minskad klimatpåverkan om mer än 876 ton miljöfarliga gaser.

Central lustgasdestruktion beskrivs som kostnadseffektiv. Tekniken bygger på att utandad lustgas och överskottsflöde via ett ventilationssystem leds till destruktionsanläggningen. Efter processen i denna kan sedan kväve och syre, det vill säga vanlig luft, åter skickas ut i atmosfären.
Kerstin Lundh, miljöpartistiskt landstingsråd med ansvar för hållbarhetsfrågor, kommenterar:
– Anläggningen kommer att ge oss erfarenheter i det fortsatta arbetet med att reducera utsläppen av medicinska gaser.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 02 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS