ANNONS

Runns strandkant där järnvägen i dag ringlar sig fram mellan Falun och Borlänge. Bilderna illustrerar förslag på hur strandkanten kan bebyggas om dubbelspårig järnväg i ny sträckning mellan städerna blir verklighet.
Foto: Foto/Illustration: Falun Borlänge-regionen

Politiker i laddad propå till Trafikverket

FALUN/BORLÄNGE. Meriterade politiker riktar nu en debattartikel till Trafikverket. Tankegodset pushar för en utveckling av regionen Falun-Borlänge. Där dubbelspårig järnväg med ny sträckning ska ge smidigare pendling. Och livligare gemensam remsa mot Runn. – Vi menar att det här skulle stärka samhället och vara positivt för Falun och Borlänge, framhåller Mats Dahlberg (M) som är kommunalråd i Falun samt ordförande i Partnerskap Bergslagsbanan.

I symbios med kommunstyrelsens ordföranden i Falun respektive Borlänge, Joakim Storck (C) och Jan Bohman (S), driver Dahlberg dessa frågor i en engagerad debattinlaga.
Adressat är Trafikverket och deras remissplan för kommande nationella satsningar och utformning av järnvägen.
Genom att flytta järnvägen längs sträckan Falun-Borlänge frigörs Runns strandkant.
Som då kan ge plats för bostäder, hotellnäring, företagande, sjönära rekreation och ökade möjligheter för privatperson och lokalsamhälle.
Med mera, menar man i nu presenterade propå.

Mats Dahlberg redogör för den rådande problematik som omger Bergslagsbanan.
– Det är ett faktum att det är en av landets mest trafikerade järnvägsleder. Den är därtill i behov av omfattande och kostsam upprustning.
Politikernas förslag ska i stället ge plats för expansion av Falun och Borlänge, där syskonstäderna närmar sig varandra fysiskt och strategiskt.
Belöningen utgörs enligt politikertrion av omfattande potential i fråga om städernas storlek och invånarnas utbud gällande arbete, fritid och kollektivt resande.
– Statistik visar att värden motsvarande 40 procent av landets totala export hanteras via just Bergslagen.
– En ny, dubbelspårig järnväg skulle förbättra förutsättningarna på många vis.

Ökad närhet mellan Falun och Borlänge beskrivs som konstruktivt.
Där yrkesliv och miljömässiga förtecken tar del i ekvationen.
– Vi har två städer med mer eller mindre gemensam arbetsmarknad. Det räcker att ställa sig några minuter vid Tallen-området för att förstå hur intensiv pendlingen mellan Falun och Borlänge är, betonar han.
Dahlberg torgför förståelse för de som i dagsläget ställer sig skeptiska till hela ansatsen, men han framhåller allmännyttan i ett större perspektiv.
– Ja, och i nuläget uppfattar jag inte att våra idéer möter så många negativa röster. Om vi ser till det stora hela så är möjligheterna så många. Ska vi bygga ett samhälle för framtiden så kan vi inte ha det som i dag, understryker han.


Falupolitikerna Mats Dahlberg (M) och Joakim Storck (C) samt Borlänges Jan Bohman (S).
Foto: Sonny Jonasson

I samspel med Storck och Bohman konstateras det markant ökade trycket på bostadsmarknaden. Där efterfrågan är större än utbudet för Dalarnas två centralorter.
Vilket också manifesteras av påtagligt eskalerande bostadspriser.
En attraktionskraft som fastslås vara positiv.
Men att områdets rent fysiska villkor och egenskaper då måste utvecklas i takt med detta.
– Frågan har till och från varit på tapeten väldigt länge. Jag har varit drivande inom det här ända sedan jag gav mig in i politiken, berättar Mats.

Han fortsätter i ämnet:
– Trafikverkets nuvarande plan för den här järnvägen innefattar bland annat dragning in mot Karlsvik och sedan vidare mot Falun, vilket i mitt tycke är jättemärkligt.
– Vi vill i stället att Trafikverket i sin roll som samhällsbyggare återupptar utredningen om en ny lokalisering av järnvägen.
I fokus återfinns för politikerna möjligheterna för Falun och Borlänge att fortsätta växa och samhällsvinsterna som medföljer denna vision.

Mats Dahlberg avslutar:
– I förlängningen kan våra förslag också ge förbättrad förbindelse och samarbete med Gävle, vilket är ytterligare plus.
– Främst gäller det här nu dock Falun och Borlänge. Trafikverket har indikerat att man förstår vårt dilemma, men i nuvarande remissplan är projektet inte inkluderat. Det här kan ta minst ett decennium i anspråk då det är långa beslutstider, men någonstans måste vi börja bygga framtiden.

Politiker önskar flytt och utbyggnad av järnvägen mellan Falun och Borlänge för att frigöra Runns strandkant för företag och bostäder. En vision här sedd från Borlängehållet. I bakgrunden skymtar Falun. Foto/Illustration: Falun Borlänge-regionen
Facebook

ANNONS

ANNONS