ANNONS

Polisen får efterfrågade ekonomiska resurser och mer därtill i strävan att locka fler till yrket. ”Det här är en mycket viktig och välkommen satsning från regeringen. Sverige lider fortfarande av polisbrist vilket påverkar allas vår trygghet”, understryker Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
Foto: Sonny Jonasson

Polisbrist ska motas med ökade resurser

FALUN/DALARNA. Regeringen meddelar att man ämnar öka Polismyndighetens anslag de kommande åren. Polisförbundets ordförande Lena Nitz konstaterar i positivt laddade ordalag: – Det här är viktiga besked.
Lena Nitz menar vidare också att rejäla satsningar är direkt nödvändiga för att komma till bukt med polisbristen i landet.
I sitt senaste budgetunderlag äskade Polismyndigheten mer pengar. Detta för att bland annat finansiera just tillväxten i fråga om medarbetare.
Polismyndigheten får nu mer än de äskat.
Därmed finns utrymme att fortsätta arbetet med att uppvärdera polisyrket.
Lena Nitz:
– Det här är en mycket viktig och välkommen satsning från regeringen. Sverige lider fortfarande av polisbrist vilket påverkar allas vår trygghet.
Hon fortsätter i anslutning till rekrytering och kontinuitet:
– För att få fler att välja att bli poliser, och fler att vilja stanna kvar i yrket, är en fortsatt uppvärdering av polisyrket nödvändig.
– Det är nu viktigt att Polismyndigheten prioriterar att fortsätta arbetet med att öka attraktiviteten i polisyrket. Att vara polis måste ses av fler som ett framtidsyrke som det är värt att satsa på, betonar Polisförbundets ordförande.
Även SÄPO tilldelas extra medel i regeringens budget.
Facebook

ANNONS

ANNONS