ANNONS

Bergaskolans rektor Jonas Fors konstaterar ett utmanande och bitvis unikt läsår, men kan också landa i förvissningen att både lärare och högstadieelever hanterat pandemin via kloka manövrar.
Foto: Sonny Jonasson

“Personalen har vänt ut och in på sig själva”

SMEDJEBACKEN. Omställning. Ett begrepp närmast obligatoriskt för skolor i pandemins tidevarv. Inställning. Ett begrepp som på Bergaskolan omsätts i hjärta för elevernas bästa. – Vi har fått anpassa mycket, men personalen har verkligen vänt ut och in på sig själva för att för att få ihop allt, lovordar rektor Jonas Fors skolans studiestruktur under det minst sagt annorlunda läsåret 2020/2021.

“Ingenting är som förut, allt är som vanligt”, menar Sven-Ingvars i en albumtitel.
Dansband åsido tjänar den också som tämligen träffande lägesrapport för Smedjebackens omfattande lärosäte Bergaskolan.
Där högstadieeleverna under höst, vinter och vår absorberat lärdomar för livet i oortodox regi för att upprätthålla största möjliga hälsotänk i en allt genomsyrande pandemi.
“Som vanligt” är dock lärarnas lika elastiska som envisa strävan att också under prövande förutsättningar säkra eleverna god undervisning .
– Ja, vi har fått göra om ganska mycket under året.
– Dessa tider kräver en hel del flexibilitet och nästintill ständig beredskap på nya direktiv, konstaterar rektor Jonas Fors.

Fors fortsätter en förklarande resumé av vad som inför snart stundande sommarlov alltjämt i hög grad styr upplägget av undervisningen.
– Vi var tidigt ute i att ha årskurs 7, 8 och 9 på varsitt ställe för att skapa mer luft och vi har också nyttjat formatet med hemklassrum.
– Från och med vecka 4 skapades ett nytt schema för att göra det bästa av situationen. Tidigare under terminen har detta gällt 2-3 veckor i stöten, och i nuläget 1 vecka åt gången.
Detta schema fördelar eleverna på blå och vit grupp, där grupperna på basis om varannan vecka pluggar hemma respektive i skolmiljö.
Jonas skänker inblick i en process som fordrat vidvinkelvision i lärarnas kartläggning för bästa tänkbara schema.
– De har fått planera dubbelt då hälften av eleverna ska undervisas digitalt i hemmiljö och andra hälften på plats i skolan.
– Personalen har verkligen vänt ut och in på sig själva för att få ihop allt, framhåller han.

Region Dalarnas varje tisdag förmedlade överblick och riktlinjer påverkar hur man tar sig an närmast förestående arbetsperiod, upplyser Jonas Fors.
Att den nu etablerade strategin betraktas företrädesvis positivt under rådande förutsättningar bekräftas av 84 procent tummen upp i en nyligen genomförd undersökning bland personalstyrkan. De nya metoderna hanteras överlag också väl av eleverna, berättar han.
– Men det är givetvis inte optimalt för alla. Vissa lyckas bättre i skolmiljön, och där har vi med hänsyn till rådande omständigheter i något fall möjliggjort att eleven är på plats för att denne helt enkelt inte ska riskera få betyget F i ett visst ämne.
Han fortsätter:
– Att distansläsa är självklart både ovant och passar olika bra för olika individer, men jag tycker att eleverna gjort det bra, berömmer Jonas Fors.

Och sammanfattar pandemins grepp som en förvisso tuff kombatant, men som “Berga” med list och mångsidighet på bästa sätt ämnar fortsätta försöka slingra sig ur.
– Vi gör vårt bästa för att hitta lösningar.
Till följd av stort fokus på pandemirelaterade åtgärder inom skolan startar man just nu heller inga nya projekt, vilket också är en hållning som enligt Jonas Fors även förordas av utbildningsminister Anna Ekström (S).
Ett arbete i denna sfär som tidigare lyfts av Bergaskolan är hur man ska få skolan att funka för samtliga elever.
Ett utmanande uppdrag vars strategiska del alltså i detta nu inte är högaktiv, men som framöver får en fortsättning.

Rektorn har ordet:
– I början av juni arrangeras en föreläsning i ämnet där vi deltar. Föreläsningen är ett led i kompetensutvecklingen, och det här är ett område där vi kommer att ta nya tag.
Han presenterar även en måhända påtvingad, men med tiden positiv, effekt av covidkonsekvenser för skolan.
– Ja, ska man titta in någon sorts spåkula så är digitaliseringen något som kan komma att stärka oss.
– Vi har på kort tid blivit väldigt mycket bättre på att använda oss av dessa verktyg i undervisningen, och vill bli ännu bättre.

En aspekt som emellertid ofta renderar Jonas Fors och kollegorna tandagnissel och friktion är vikariefrågan.
Att hantera hastigt uppkomna situationer är bitvis lurigt.
– Vi försöker lösa det via vår vikariepool och via omfördelning av resurser internt. Men det är alltid svårt, framför allt att lyckas täcka upp om flera i personalen blir sjuka samtidigt, konstaterar han.
I en samlad översikt av höst, vinter och vår äger emellertid rektor Fors insikter av överlag värmande natur.
Där Bergaskolan likt många andra genomgår ett stålbad i vilket både hälsoriktade åtgärder och studieresultat ska ges flytförmåga.

Han tillägnar en god portion goda vitsord till såväl lärare som elever, och målar ett scenario för hösten som ser skolan förstärka på lärarsidan.
– Vi har rekryterat tre nya lärartjänster, vilket känns väldigt positivt.
Är du själv också kvar som rektor?
– Ja, jag har då inte hört att något annat skulle vara på tapeten, skrattar Jonas.
– Tycker att Smedjebacken är en bra kommun att jobba i, och jag trivs fint här på skolan.

Facebook

ANNONS

ANNONS