ANNONS

“Lyft blicken lite grann – det här ska fungera till kommande generationer”, säger Maj Ardesjö, Miljöpartiets vice ordförande i Dalarna.
Foto: Veronica Rigtorp

Pekar på vinsterna med ekojordbruk

DALARNA/FALUN. Miljöpartiets Maj Ardesjö uppmuntrar att det ekologiska jordbruket lyfts. Men hon håller inte med om att konventionellt jordbruk är lika bra. – Det finns en tråkig konflikt mellan ekologiskt och oekologiskt. Nu skulle vi inte kunna ta bort det traditionella jordbruket för matförsörjningens skull. Men för naturen och mångfalden måste vi ställa om, säger Maj Ardesjö.

– Det är bra att lyfta det ekologiska, säger Maj Ardesjö.
Men hon är inte överens med Kersti Linderholm i att det ekologiska inte är bättre än så kallat konventionellt jordbruk.
– Det finns ju flera aspekter som utelämnas. Påverkan på den biologiska mångfalden, lantbrukets beroende av import som fossila drivmedel, konstgödning och kemikalier som är beroende av fossil energi, förklarar Ardesjö som är vice ordförande i Miljöpartiet Dalarna och ordförande i partiets Faluavdelning.
Hon fortsätter:
– Den dåliga prissättning som det ekologiska har i förhållande till det konventionella är en annan viktig aspekt. Vi vet att den biologiska mångfalden är starkt hotad och att jordbruket totalt i världen sett står för 18 procent av klimatutsläppen.
Det råder nu stort intresse för så kallat regenerativt jordbruk.
Men att det konventionella jordbruket inte bär kostnaderna för de skador som orsakas, omnämns inte av dess förespråkare i debatten, menar Ardesjö.
Maj Ardesjö har bakgrund som miljöingenjör och jobbar i dag som miljöhandläggare på länsstyrelsen inom miljötillsyn och efterbehandling. Hon är också aktiv miljöpolitiker och har i många år jobbat med djurskydd.

“Det finns en tråkig konflikt mellan ekologiskt och oekologiskt. Nu skulle vi inte kunna ta bort det traditionella jordbruket. Men för naturen och mångfalden måste vi ställa om”, säger Maj Ardesjö. Foto: Veronica Rigtorp

Maj kommer från en lantbrukssläkt och är uppvuxen på bondgård som under hennes uppväxt växlade om till biodynamiskt jordbruk.
Hon har härav sett omställningen på nära håll.
– Jag vet precis vilka bekymmer ekologiskt jordbruk kan ha, förtydligar hon.
Det var fadern som växlade om sitt jordbruk och han kom fram till hur han skulle göra genom att läsa på.
Hennes råd är att gå in på nätet och läsa hur mycket man får genom att köpa ekologiskt.
– När du väljer ekologiskt checkar du av 858 åtgärder för mer hållbar mat, då det är 858 regler som styr hur all ekologisk mat produceras.
Detta ger enligt sajten heltenkelteko.se sju vinster som Maj Ardesjö räknar upp: Biologisk mångfald, rent vatten, levande jordar, inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, extra god djuromsorg, mat utan konstgjorda tillsatser samt tredjepartskontrollerat.
– En kombination som ger konsumenten vinster som inte går att sätta pris på.

“Det finns en tråkig konflikt mellan ekologiskt och oekologiskt. Nu skulle vi inte kunna ta bort det traditionella jordbruket. Men för naturen och mångfalden måste vi ställa om”, säger Maj Ardesjö. Foto: Veronica Rigtorp

Detta innebär enligt Ardesjö ekosystemtjänster – det vill säga så lite förstörd miljö som möjligt.
– Miljöfrågan borde inte vara en politisk fråga, endast ersättningsfrågan borde hanteras annorlunda.
– En ekolantbrukare får bära sina egna kostnader, till exempel arbetskostnaderna och lägre skördar.
Hon utvecklar:
– Medan konventionellt jordbruk ger skador och betalas via skattsedeln, som till exempel utsläpp i rent vatten och övergödningsproblem. Mycket som ekologiskt inte har, fastslår Maj Ardesjö.

Men vilket är det bästa svaret på hållbart?
– Det beror på! Och på så många olika saker. En huvudorsak att jag engagerar mig i detta är hotet mot den biologiska mångfalden. Det är en sak jag ser som vinst med det ekologiska jordbruket.
Hon beträder klimatfrågan och hur klimatet och mångfalden gått från ”grön” till ”rödare och rödare” om man tittar övergripande på hela planeten.
I Sverige visar Ekomatcentrum att försäljningen av ekologisk mat sjönk med en procent i fjol.
Första året försäljningen sjunkit.
– Jag tror att en förklaring kan vara att folk i stället väljer närodlat och svenskt.
– 2017 bestämdes att 30 procent av åkermarken skulle bli ekologisk och att det offentliga skulle handla 60 procent ekologiskt. Där skulle jag nog ge Borlänge en eloge, då de snart är där.

Även om hon pratar sig varm för ekologiskt, så säger hon också att svenska bönder generellt är bättre än det globala genomsnittet i att använda så lite bekämpningsmedel och antibiotika som möjligt.
Ardesjö ser också faran med för låg försörjningsgrad till befolkningen. Där menar hon att den animaliska andelen måste minska och den växtbaserade öka.
– Här har det offentliga stort ansvar. 2018 gjordes en åtgärdsplan över vad som behöver göras för att nå målen i livsmedelsstrategin för det ekologiska. Miljöpartiet vill allmänt att självförsörjningsgraden för livsmedel i Sverige ska minst var 80 procent till 2030. I dag är den knappt 50 procent i Sverige.
LRF, Ekomatcentrum, Svenska dagligvaruhandel, Krav, Ekologiska lantbrukare och Jordbruksverket medverkade i denna åtgärdsplan.
Det ekologiska kan skörda 60-80 procent av vad konventionellt jordbruk kan ta ut av sina skördar, beroende lite på gröda.
Alltså ett tapp på minst 20 procent, enligt siffror från 2012.
Något som också måste tas med i beräkningarna av hur mycket som behöver odlas för att nå en bra försörjningsgrad.

Vad är ekologiskt?
Ekobönder är stolta över att bedriva en verksamhet där djuren får utlopp för sitt naturliga beteende, där det inte används kemiska bekämpningsmedel
eller klimatskadlig konstgödsel.
Ekologiska lantbrukare jobbar med jordbrukspolitik, marknad, klimat och miljö, regelutveckling, internationellt arbete, står på deras hemsida.
Källa:
Ekologiska lantbrukare/ekolantbruk.se

Organic Sweden
Organic Sweden är plattformen för alla aktörer på ekomarknaden som vill samverka för ökad försäljning och export av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel. De arbetar för att öka kunskapen och engagemanget för ekologisk produktion och konsumtion.
Källa: organicsweden.se

Facebook

ANNONS

ANNONS