ANNONS

Gruvplan, ovanför Säterdalen, ska göras om och bli mer attraktiv. Bland annat ska delar av området få grönytor så att det blir mer av ett parkområde.
Foto: Pär Sönnert

Parkeringssituationen ses över: “Blir en uppfräschning”

SÄTER. Det ska bli lättare att parkera i centrala Säter. Ett flertal förslag har tagits fram om hur parkeringssituationen kan förbättras. – Det kommer att ske mycket ombyggnationer i centrala Säter de kommande åren, säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).

Utredningen har gjorts under 2020 och i nästa steg ska samhällsbyggnadssektorn jobba vidare med förslagen.
– Det handlar både om att förbättra både parkeringssituationen och miljön i trästaden Säter. Det här ska bli en insats i tre steg, det ska bli enklare att parkera, de som vill parkera bilen längre än en timme ska kunna göra det och det ska gå att parkera bara för att gå in och handla lite snabbt. Det är lite lågt hängande frukter som kan göras på en gång, säger Mats Nilsson.
Flera stora förändringar väntas i centrala Säter de kommande åren.
– Dubbelspåret genom Säter innebär att Gruvplan och platsen där den gamla OK-macken låg kommer att göras om och bli mer attraktiva. Det kommer att ske mycket ombyggnationer i centrala Säter, som väntas vara klara mellan 2023 och 2024, säger Mats Nilsson.

Att dra dubbelspår genom Säter är en av de stora ombyggnationerna som väntar för centrala Säter de kommande åren.

Kommunen vill även bevara miljön i innerstaden.
– I parkeringsutredningen står det även att vi ska förbättra möjligheterna för att gå och cykla i innerstaden. Det ska bli mer inbjudande att parkera bilen på andra sidan järnvägen, bland annat vid Gruvplan. Övriga delar av Gruvplan vill vi göra mer inbjudande med grönytor, att det blir mer av ett parkområde, säger Mats Nilsson.
Samhällsbyggnadssektorn har fått uppdraget att arbeta vidare utifrån utredningens förslag.
– Nu kommer vi att arbeta fram ett förslag till en genomförandeplan. Den kommer sedan att presenteras för samhällsbyggnadsnämnden och slutligen för kommunstyrelsen. När planen är på plats innebär det ett arbete där vi kommer genomföra åtgärderna successivt, säger Mikael Spjut, biträdande sektorchef.
– Hela biten hänger ihop med parkeringsutredningen. Det kommer att bli riktigt bra när allt är klart. Det blir en uppfräschning av Säters genomfart där vi får bort fula grusytor och förbättrar genomfartsmiljön, säger Mats Nilsson.

“Det kommer att bli riktigt bra när allt är klart. Det blir en uppfräschning av Säters genomfart där vi får bort fula grusytor och förbättrar genomfartsmiljön”, säger Mats Nilsson (S), kommunalråd i Säter.

Förslagen från utredningen ska bidra till:
Goda förutsättningar för handel och näringsliv. Centrum ska upplevas som lättillgängligt att besöka oavsett färdmedel.
En attraktiv innerstad. Säters unika karaktär som trästad ska utvecklas med ett ökat fokus på stadsmiljöns kvalité samt bättre förutsättningar för gående och cyklister.
Att fler har möjlighet och väljer att resa miljövänligt.

Källa: Säters kommun

Facebook

ANNONS

ANNONS