ANNONS

Från och med årsskiftet kommer det att kosta tio kronor per timme att stå här, men parkerar man kortare tid än en timme så blir avgiften lägre.
Foto: Karin Diffner

P-avgifterna i centrum ska höjas

BORLÄNGE. Efter många och långa utredningar höjs nu parkeringsavgifterna i Borlänge centrum. Tio kronor i timmen ska det kosta på de flesta kommunala p-platser.

Kommunfullmäktige beslutade i veckan att justera parkeringstaxan i centrum. Men det var inte utan diskussion.
Bakgrunden är att behovet av parkeringsplatser ökar i centrum och att näringsidkare vill ha rotation på besökarna.
I dag kostar det en krona att parkera den första timmen, en summa som sedan ska öka under dagen. Men den parkeringsapp som används gör att det går att komma undan billigare.
– Man kan stå första timmen hela dagen, förklarade Elina Brodén (MP).

Enligt det nya förslaget ska det kosta tio kronor i timmen dagtid på de flesta platserna. I förslaget finns också ett uppdrag att mäta beläggningen på dygnsparkeringar och gatuparkeringar i centrum.
Visar det sig till exempel att beläggningen är högre än 90 procent vid en dygnsparkering kan biljettpriset komma att höjas från 20 kronor per dygn till 40 eller max 60 kronor.
– Det ska vara lite flexibelt, konstaterade Elina Brodén.

Men alla politiker gillar inte förslaget. Matts Hammarqvist (V) tycker att det rimmar illa med att ha god tillgänglighet till centrum och de samhällsviktiga funktioner som finns där.
– Man kan ha kvar en krona för de första två timmarna och höja mer från timme tre, föreslog han på fullmäktigemötet.
– Och jag har svårt att se att vi 2022 inte ska klara av att justera det här med en app, fortsatte Hammarqvist.
Även Agneta Nyvall som sitter som politisk vilde ogillar förslaget och menar att det verkar som om Borlänge kommun inte vill ha några besökare i centrum. Hon föreslog i stället att det bara ska gå att parkera en timme närmast butikerna och att kommunen ska bygga ett parkeringshus.
– Där betalar jag gärna tio kronor i timmen.

Moderaten Hans Moberg försvarar höjningen som han menar inte alls är någon chockhöjning.
– Jämför med Falun eller andra motsvarande städer, uppmanade han.
Moberg menar att dagens parkeringar bekostas av “ett antal miljoner” i skatt och tycker att det är mycket bättre med en kostnadsneutral taxa.
– Och det här är positivt för köpmännen som ställt sig bakom förslaget. Det är väldigt viktigt.
Även Kristdemokraterna och Socialdemokraterna är positiva till de nya p-avgifterna som också klubbades igenom till slut under mötet.
Den nya avgiften kommer att införas den 1 januari 2023.

Facebook

Populärt på webben

ANNONS