ANNONS

Under hösten ska Falu kommun suga upp skräp, slam och annan oönskad materia ur cirka 5 000 brunnar för att minska risken för översvämningar.
Foto: Sonny Jonasson

Översvämningsrisk ska minskas via djupgående insats

FALUN. Falu kommun presenterar en ambition som ska resultera i reducerade risker för översvämningar. Arbetet ska pågå under stundande höst, meddelar kommunen via sin webbportal.

Insatsen, vars syfte alltså är preventivt i riktning att minska risken för översvämningar, ser kommunen bokstavligt talat gå på djupet med det hela.
Detta genom att man ämnar genomföra uppsugningsåtgärder i rännstensbrunnar.
Rännstensbrunnar är de brunnar försedda med galler, och blotta antalet brunnar skänker viss insikt i att höstens projekt tar tid i anspråk.
Inte mindre än 5 000 av dessa glimtar ned i Faluns underjord ska nu vittjas på material som kan försämra avrinningen.

För att uppnå full funktion i detta hänseende ska man nu således slanga ur halkbekämpningsmaterial, slam och annat skräp ur brunnarna på kommunens gator och vägar.
Från Falu kommuns sida framhåller man att dessa vertikalt riktade ingrepp leder till minskade risker för översvämningar i samband med stora mängder nederbörd.

Det hela accentueras ytterligare av veckans kraftiga nederbörd i länet, där Falun drabbats av omfattande problematik till följd av översvämningar vid bland annat viadukter och i bostäder.
I händelse av frågor och synpunkter kring arbetet uppmanas allmänheten skicka ärenden i “Felanmälan väg och park”-appen alternativt via falun.se.

Facebook

ANNONS

ANNONS