Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Så här kan anläggningen vid Fågelmyra se ut när den är klar. Det är den andra anläggningen av fem storskaliga biogasanläggningar som bolaget planerar att bygga i Sverige. Illustration: Gasum

Över 700 miljoner satsas på biogas

BORLÄNGE. Gasum bygger en biogasanläggning vid Fågelmyra för över 700 miljoner kronor. – Helt fantastiskt att vi får en sådan här etablering i Borlänge, säger Christian Olhans, affärsområdeschef för återvinningen.

Som vi tidigare skrivit vill energibolaget Gasum bygga en biogasanläggning i Borlänge. Nu har beslutet tagits om att investera 62 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 704 miljoner kronor.
“Projektet har beviljats ett bidrag på 15 miljoner euro (cirka 170 miljoner kronor) från Naturvårdsverkets investeringsprogram Klimatklivet”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Biogas är förnybart och klimatvänligt bränsle som framställs av olika typer av organiskt avfall. I Borlänge kommer det att hämtas från jordbrukare i trakten och från närbelägna Fågelmyra där Borlänge Energi samlat in hushållsavfall.
Bygget beräknas starta under våren och anläggningen ska vara färdig för produktion 2026. Då räknar bolaget med att producera 133 gigawattimmar flytande biogas per år. Det motsvarar ungefär vad 240 långtradare förbrukar på ett år, enligt Gasum.
Förutom till vägtransporter kan biogas kan användas inom sjöfart och industrin. Gasum har sedan tidigare en biogasmack för lastbilar i Borlänge. SSAB är också en tänkbar framtida kund.
Förutom flytande biogas beräknas anläggningen på Fågelmyra producera 250 000 ton miljövänligt gödsel per år som ska tillbaka till jordbrukarna.

Strax söder om Fågelmyra återvinningscentral ska den nya biogasanläggningen ligga.

För Borlänge Energis del är satsningen välkommen.
– Det är viktigt att vi får lokalproducerad biogas och biogödsel. Vi har jobbat intensivt med det här sedan 2019, säger Christian Olhans på energibolaget till Lokalt i.
Varför är det viktigt?
– Det är viktigt att fylla på energisystemen med högvärdig energi och att dessutom få stora mängder biogödsel.
Att ha biogasanläggningen 600-700 meter från Fågelmyra anses kunna spara miljonbelopp på transporter. Dessutom kan det innebära en utökning av verksamheten där.
– I dag tar vi emot cirka 15 000 ton matavfall från hushåll i Dalarna. Vi har också möjlighet att ta emot ytterligare 10 000 ton livsmedelsavfall från industrin, men då behöver vi bygga en ny anläggning.

Christian Olhans, affärsområdeschef för återvinningen, menar att satsningen får stora ekonomiska och miljömässiga fördelar för Borlänge Energi.
Christian Olhans, affärsområdeschef för återvinningen, menar att satsningen får stora ekonomiska och miljömässiga fördelar för Borlänge Energi. Arkivbild

Finns det plats för det på Fågelmyra?
– Ja, vi har både plats och lokal. Och kompetens.
Vad kostar en sådan satsning?
– Cirka 20 miljoner, säger Olhans och betonar att några beslut inte är fattade än.
Om närboendes farhågor att en biogasanläggning skulle medföra lukt och buller säger han så här:
– Det buller som kan uppstå är från lastbilar och jag har svårt att tro att det skulle lukta någonting från anläggningen eftersom systemet är helt slutet.
Beträffande lukten från gödslet så kommer den att minska betydligt, enligt Olhans.
– Biogödsel är smart på så många sätt och luktar väldigt mycket mindre än vanligt gödsel.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!