Den intensiva diskussionen om Faluns framtida skolstruktur fortlöper. “Min bild är att framför allt Moderaterna inte vill diskutera något annat alternativ än nedläggning. Vi vill göra det här på ett annat sätt”, säger Berit Fredriksson (S).
Foto: Sonny Jonasson

Oppositionen i replik om skolstruktur

FALUN Nyligen lyfte Falualliansen sina ambitioner i den omfattande utredningen om Faluns skolstruktur. Den politiska oenigheten är i denna fråga påtaglig.

Berit Fredriksson (S) ger oppositionens syn på det hela.
– Vi vill göra det här på ett annat sätt. Att man först vänder på stenarna innan man tar nästa steg.

Den intensiva diskussionen om Faluns framtida skolstruktur fortlöper.
Björn Ljungqvist, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, torgförde i symbios med nämndens 1:e vice ordförande Elisabeth Rooth Eriksson och skolchefen Johan Svedmark Falualliansens önskan med det stora utredningsmaterialet.

Som bland annat innebär att avveckla några av kommunens mindre landsbygdsskolor, undvika stora underhållskostnader av slitna skolor och i stället lägga dessa resurser på nyproduktion och en kärnverksamhet som betonas vara mötet mellan lärare och elev, själva undervisningen.
Sistnämnda hållning sägs också delas av den politiska oppositionen, men Berit Fredriksson (S), 2:e vice ordförande i nämnden, har tydliga synpunkter på det förstnämnda.
– Ja, och om övriga partier står fast vid vad de tidigare sagt kommer Falualliansen inte få igenom det här förslaget.

Hon fortsätter:
– SD har en vågmästarroll i frågan, och de har hittills varit tydliga i att de inte tänker rösta i favör för det här förslaget.
Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde blev Fredrikssons prognos verklighet, då Liljanskolan, Toftaskolan och Danholnskolan röstades få vara kvar via siffrorna 7-6.

Fredriksson redogör vidare för hur man anser det vara icke konstruktivt av Falualliansen att ånyo lyfta primärt samma idégods som tidigare.
– Att ta upp det här igen sprider bara oro och en hotbild på de här orterna som tänkts bli av med sina skolor, resonerar hon.
– Inte minst bland föräldrarna. Men något positivt som ändå skett sedan förra hösten är ju att det här skapat ett enormt föräldraengagemang.

Hon benämner det också som positivt att skolorna i Sågmyra och Linghed får vara kvar i Falualliansens nu framförda strategi.
Men att det är en strategi som i Berit Fredrikssons och oppositionens mening borde ha en annan utgångspunkt.
– Min bild är att framför allt Moderaterna inte vill diskutera något annat alternativ än nedläggning.
– Vi vill göra det här på ett annat sätt. Som att först fråga föräldrarna på dessa orter vad de vill, om för- och nackdelar. Att man först vänder på stenarna innan man tar nästa steg, säger Berit Fredriksson (S).
Härnäst ska Falualliansens förslag lyftas och dryftas i kommunfullmäktige.

 

Facebook
Nya maxlängden – 34,5 meter fordonståg
"Fotbollen förenar barn och unga"
Borrar efter mineraler: "En spännande tid"

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS