ANNONS

Rolf Ericsson Bil äger mark i det område som kan komma att utgöra hem för Falubor frestade av snygga vyer över sjön Runn. “Flertalet aktörer har hört av sig till oss med förfrågningar om att köpa marken”, berättar projektledaren Anders Skogqvist. Först krävs dock ingrepp som bland annat kan innebära en flytt av Strandvägen, och kommunen måste också ha pengar att genomföra dessa ingrepp.
Foto: Sonny Jonasson

Omfattande åtgärder krävs innan drömlyor kan byggas intill Strandvägen

FALUN Nybyggnation av bostäder längs sjönära Strandvägen? En tanke som varit på Falutapeten i fem år. Markägande Rolf Ericson Bil säljer gärna ytan till lämplig aktör.

Innan klartecken kan ges krävs omfattande åtgärder i området.
– Det måste finnas pengar och vi måste veta att det går att genomföra det här. När vi kan knyta ihop det hela kan vi köra, meddelar Frida Petersson, planarkitekt vid Falu kommun.

En planskild passage är en korsning där trafik korsar varandra i olika plan, utan att påverka varandra. I fallet Strandvägen innebär detta att Strandvägen kan komma att flyttas uppåt, närmare järnvägen för att löpa parallellt med denna. Nuvarande väg görs då om till cykelväg. I nuläget är ärendet under beskådan av Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.

Frida Petersson, planarkitekt vid Falu kommun, förklarar att flytten av Strandvägen härstammar i kommunens önskan att befintliga bostäder ska få lugnare och säkrare trafikmiljö. Den planskilda passagens syfte är att skapa ett säkrare, naturligt sätt för folk att passera järnvägen.
De båda ingreppen är också två led i arbetet att kratta för vad som kan tänkas mynna ut i nya bostäder längs Strandvägen.
– Det blir nästan som en ny liten stadsdel, och för att veta var allt ska vara måste man lösa saker i en viss ordning. Nu tittar man på hur en planskild passage kan finansieras, klargör Frida Petersson.
– Den här passagen är central för hur området kan utformas, och man måste därför utreda noggrannare innan arbetet med ett planförslag kan intensifieras.

Petersson uppger att det inte finns någon spikad tidsplan för när det hela kan hamna i nästa skede, men att olika stadier av arbetet såväl pågår som har pågått under längre tid.
– Det har troligtvis inte märkts utåt, men vi har pysslat mycket med det här.
– Arbetet med detaljplanen kommer inte ta fem år till, men det måste finnas pengar och vi måste veta att det går att genomföra det här. När vi kan knyta ihop det hela kan vi köra, meddelar Frida Petersson.

Bostäderna i fråga är tänkta att blicka ut över Runns försiktiga krusningar, och vyerna kan tveklöst bli av den mer trivsamma sorten. Anders Skogqvist, projektledare på Rolf Ericson Bil, upplyser att man från företagets håll är medvetna om att detaljplanen granskas av kommunen och att nästa steg just nu tillhör framtiden. Men han upplyser att man om möjlighet fanns redan nu sannolikt ämnat sälja marken.
– Vi har nog inget intresse av att fortsätta äga marken, och det är flertalet aktörer som hört av sig till oss med förfrågningar om att köpa den, berättar han.
På platsen har Rolf Ericson Bil låtit göra vissa förberedande markarbeten.
– Det handlar mest om att vi kört dit en del fyllnadsmassor från vårt andra byggprojekt uppe vid Kolonnen, förtydligar han.

Och tänker högt rörande den påtagligt pittoreska positionering potentiella nya bostäder längs Strandvägen kan komma att få.
– Antagligen kommer det vid ett eventuellt bygge handla om lägenheter, och om det blir hus med 4-5 våningar får man verkligen ut det mesta av utsikten och det här är ju ett otroligt läge intill Runn.
I direkt närliggande område äger även kommunen mark, som enligt planarkitekt Frida Petersson också planeras bebyggas med bostäder i framtiden. Vem som ska bygga och hur marken ska säljas är i dagsläget ej fastställt.

Facebook

ANNONS

ANNONS