ANNONS

Foto: Dreamstime

Om ett annorlunda Trevligt lov

BORLÄNGE. 200 påsar med pyssel packas av föreningar och organisationer till påsklovet i Borlänge.

På grund av coronapandemin blir det inga organiserade Trevligt Lov-aktiviteter under påsklovet 2021, men Trevligt lov fortsätter att främja jämlika aktiviteter, även när aktiviteter har behövts anpassas till pandemin.
Den röda tråden är att arbeta utifrån FN:s barnkonventions artikel 31 och barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
Påsarna är till barn från förskole- till nionde klass och kommer finnas att hämta på olika ställen i Borlänge, både innan och under påsklovet.
Det är Rädda Barnens idé som ligger till grund för samverkan med Trevlig lov-aktiviteter.
Borlänge Judo Club, Norr Amsberg ridklubb, Stora Tuna folkdansgille och Korskyrkan Borlänge är föreningar eller organisationer som har nappat på erbjudandet att dela ut påsar med innehåll som bjuder in till kreativt skapande.

Om Trevligt lov
Trevligt lov startades hösten 2018 med anledning av att regeringen gav socialstyrelsen i uppdrag att dela ut medel till Sveriges alla kommuner för att skapa gratis aktiviteter under lov.
Från och med hösten 2019 finns Trevligt lov som en del av den ordinarie verksamhet som kultur och fritid har ansvar för.
Syftet med Trevligt lov är att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under lov.
Stimulera både flickors- och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
Höja aktivitetsgraden hos målgruppen.

Facebook

ANNONS

ANNONS