ANNONS

Bibliotekschefen Gun-Marie Bergström, IT-bibliotekarier Cecilia Broberg Bro och biblioteksassistenten Ewa Björk är glada över den nya RFID-tekniken som ska underlätta utlåning, både för personalen och besökarna.
Foto: Pär Sönnert

Nytt system underlättar utlåning på Hedemora stadsbibliotek

HEDEMORA Ett nytt utlåningssystem ska underlätta för både besökarna och personalen på Hedemora stadsbibliotek. Omkring 75 000 böcker och andra medier har märkts med nya chip. “Personalen har varit fantastisk med det arbetet”, berömmer bibliotekschefen Gun-Marie Bergström.

Varje år kan biblioteken i landet söka medel från Kulturrådet, via “Stärkta bibliotek”. Denna gång valde ledningen för Hedemora stadsbibliotek att satsa på en teknisk reform.
– Vi söker medel därifrån varje år och i år ville vi satsa på ny teknik som ska förenkla utlåningen och återlämningen, säger Gun-Marie Bergström.

Den nya tekniken heter RFID, vilket står för Radio Frequency IDdentification, och kan lagra mer information än bara en streckkod. Men införandet har inneburit ett hästjobb för personalen med att märka upp alla böcker, skivor och annat som går att låna.
– Märkningen har varit det stora jobbet. Vi har omkring 75 000 olika medier som går att låna och alla skulle få varsitt chip. Det är lite olika märkning beroende på vilken typ av media det rör sig om. Men lånesystemet fungerar på samma sätt, säger Gun-Marie Bergström.

Biblioteksassistenten Ewa Björk och IT-bibliotekarien Cecilia Broberg Bro har jobbat mycket med märkningen.
– Det här underlättar, både för oss personal och för låntagarna. Tidigare var vi tvungna att skanna in varje bok eller skiva var för sig. Nu kan vi skanna upp till sex saker samtidigt, via RFID-plattan, berättar Cecilia Broberg Bro.

De demonstrerar hur plattan vid låneautomaten fungerar. På någon tiondels sekund läser plattan av chippet på böckerna som läggs dit och lånen registreras. Samma teknik finns vid återlämning.
– En del tycker att det är magi att det fungerar så smidigt, säger Gun-Marie Bergström.
– Vissa besökare blir förvånade och undrar “hur visste maskinen det så snabbt?”. Andra letar efter skannern som vi hade där förut, som de kunde använda för att själva låna böcker, berättar Cecilia Broberg Bro.

Vid entrén har nya larmbågar satts upp. Om någon är på väg ut med en olånad bok så larmar bågarna.
– Det händer att någon stjäl böcker eller skivor med flit, men i de allra flesta fall handlar det om oaktsamhet, säger Cecilia Broberg Bro.

I det nya systemet finns även en inventeringsenhet, som gör att försvunna böcker kan hittas.
– Man kan säga att det är en slags GPS-sökning, säger Gun-Marie Bergström.
– Enheten är så känslig att den kan spåra försvunna böcker till den hylla som boken finns på. Det underlättar för oss att hitta böcker som har flyttats, säger Cecilia Broberg Bro.

Arbetet med att märka alla utlåningsbara saker i biblioteket inleddes i februari och ska vara klart i maj eller juni.
– Vi har haft färre besökare under pandemin och då har vi kunnat fokusera på det här arbetet. Inget ont som inte har något gott med sig. Just nu är det bara magasinen kvar att märka upp, säger Gun-Marie Bergström.
– Det ska bli spännande när allt är inlagt, så att vi får se att allt fungerar som det ska, tycker Ewa Björk.

Lånekorten påverkas inte inledningsvis, men framöver kommer besökarna att behöva uppdatera sina kort.
– Det är när alla bibliotek i Dalarna ingår i samma system. Det blir stora fördelar för oss att ha ett gemensamt biblioteksdataregister biblioteksdatasystem med gemensam webbplats i Dalarna. Planen är att detta ska vara infört 2022, säger Gun-Marie Bergström.

De påpekar dock att det faktiskt går att låna böcker och andra medier även om man förlagt både lånekort och ID-kort.
– Om man har kopplat en pinkod till sitt lånekort så går det att låna ändå, via sitt personnummer, säger Cecilia Broberg Bro.

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 23, 2021.

Facebook

ANNONS

ANNONS