Anläggning av fiber.
Foto: Global Connect

Nytt stöd banar väg för bredband: “Vi försöker skapa en så attraktiv landsbygd som möjligt”

LUDVIKA. Företaget Global Connect får 12,4 miljoner kronor från Post- och telestyrelsen (PTS) för att bygga ut fibernätverket i Ludvika kommun. – Stödet ska fördelas på nio olika områden, säger Joakim Johnson, kommunansvarig på Global Connect.

Områdena som beviljats stöd för bredbandsutbyggnad ligger främst i mellersta delen av Ludvika kommun. Bland annat gäller det Aborrberg, Yxsjöberg, Bringsjöberg, men även Fredriksberg i västra delen av kommunen.
Arbetet kommer att påbörjas under våren och sommaren 2023 och pågå fram till 2024. Därefter har ytterligare uppåt 200 hushåll fått tillgång till fiber. Det innebär att 95 procent av alla hushåll i Ludvika kommun har fiber 2024. I dag är siffran 93 procent.

Joakim Johnson, kommunansvarig på Global Connect. Foto: Privat

– Det som är bra med att fibrera stora delar av en kommun är att man då har en säker uppkoppling. Man kan jobba hemifrån och det är en trygghet i form av larm och andra digitala tjänster. Vi försöker skapa en så attraktiv landsbygd som möjligt och ur den synvinkeln är fiber ett måste. De senaste åren med pandemin har visat det, arbetssituationen kan förändras drastiskt på kort tid.

Foto: Global Connect

Sedan 2015 har Global Connect haft ett samverkansavtal med Ludvika kommun. Det betyder att företaget ska leverera digital infrastruktur till landsbygden i kommunen. Fram till 2019 låg bredbandsutbyggnaden i Ludvika högt i relation till andra kommuner i Dalarna, men de senaste åren har kommunen tappat lite. Det beror på att det statliga stödet från PTS fördelas över tre landsdelar – och inom vardera landsdelen konkurrerar ansökningarna med varandra. De hushåll som får fiber först är de där byggnationskostnaden är lägst, vilket betyder att platser där det finns många hushåll får fiber först, eftersom priset per hushåll är lägre där. På så vis har städer prioriterats.
– Det stämmer, vissa kan ha fått vänta sedan sex eller sju år tillbaka, speciellt i de här områdena. Vi har haft stöd till vissa delar bara. Det är beklagligt men vi försöker hitta lösningar så fort som möjligt, men jag förstår verkligen frustrationen.

Fiberoptik. Foto: Dreamstime

Byggnationen av fiber i Ludvika kommun startade 2015 i de östra delarna och till viss del i de västra. Enligt ett statligt direktiv är målet att 98 procent av alla hushåll och företag i hela landet ska ha tillgång till bredband om minst en gigabit per sekund till 2025. Det finansiella stödet från PTS är en förutsättning för att bredbandsutbyggnaden i kommunen ska kunna fortsätta menar Global Connect.
– Vi kommer att behöva söka mer stöd, men nu har vi en bra grund att bygga vidare på. Vi tror att vi kommer hitta lösningar och att vi kommer att klara 98 procent. Vi satsar på att fibersätta hela landsbygden och vi vill uppmana boenden som vi vet har väntat länge på fiber, att de hoppar på fibertåget och gör en beställning så att vi kan säkerställa alla i byggnationen.

Optiska kablar för fiber. Foto: Dreamstime

Vad kostar fiber för respektive hushåll?
– Cirka 20 000 kronor efter att rot- och rutavdrag och eventuella rabatter har dragits av.

Finns det de som inte vill ha bredband, som ändå kommer behöva betala för det?
– Vi tvingar ingen att hoppa på men vi försöker trycka på att även om man inte ser behov av fiber i dag så kan det finnas ett värde i att genomföra installationen för framtida behov.

Kommer pengarna ni nu beviljats att räcka till de nio aktuella områdena?
– Det är den bedömningen vi har gjort. Inför ansökan gör vi ett gediget arbete och säkerställer projektet och tittar på ungefär hur mycket det kommer att kosta. Sedan är det alltid en utmaning med priserna som sticker i väg, allt har blivit dyrare, men vi är fortfarande väldigt optimistiska och vi har tagit kostnadsökningar i beaktande.

NYA OMRÅDEN SOM HAR FIBER 2024
Global Connects projektnamn för de nio områden som ska få fiber mellan 2023 och 2024.

• Ludvika Gänsen GSF
• Ludvika Kullen Nyhammar GSF
• Ludvika Fredriksberg GSF
• Ludvika Kyrkviken Kåsen Djupudden GSF
• Ludvika Kyrkviken Kåsen Djupudden GSF
• Ludvika Grangärdebygden GSF PTS 2022
• Ludvika Södra GSF – Bringsjöberg
• Ludvika Södra GSF – Abborrberg
• Ludvika Södra GSF – Yxsjöberg

Namnen är interna och kanske inte är 100 procent geografiskt korrekta för kommuninvånare enligt Global Connect.

Foto: DreamstimeBREDBAND I LUDVIKA RESPEKTIVE HELA DALARNA
Hushåll som har tillgång till, eller har absolut närhet till, bredband med hastigheten en gigabit per sekund:

2017:
Ludvika kommun: 14 126 = 83,33 procent.
Dalarnas län: 143 387 = 74,97 procent
2019:
Ludvika kommun; 14 198 = 89,89 procent
Dalarnas län: 145 482 = 86,18 procent
2021:
Ludvika kommun: 13 070 = 92,84 procent
Dalarnas län: 137 341 = 93,67 procent

Optisk kabel. Foto: Dreamstime
Facebook

ANNONS

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!