ANNONS

Evamari Anestedt, Marie Larsdotter och Carin Runeson (S) visar upp den typ av bil som kan tänkas bli lösningen för det mobila medborgarservicen och bokbussen.
Foto: David Wallman

Nytt projekt ska öka medborgarservicen

SMEDJEBACKEN. För att nå ut med samhällsservice i hela kommunen har kommunen inlett ett arbete för att kunna erbjuda besök av ett mobilt medborgarkontor kombinerat med en bokbuss.

Smedjebackens kommun vill kunna möta kommuninvånarna mer regelbundet och runt om i hela kommunen. Därför har man tagit fram en mobil lösning där servicefrågor och bibliotekstjänster ska förenas.
Projektet har nyligen beviljats 700 000 kronor i stöd av Statens kulturråd.
– Det är fantastiskt att Statens kulturråd stöttar oss i detta arbete. Det ger oss bra förutsättningar, säger kommunfullmäktiges ordförande Carin Runeson (S).

Innan projektet kan dra igång kommer en genomlysning ske hos biblioteket samt medborgarservice för att ta reda på hur samarbetet bör se ut. En extern projektledare kommer att genomföra uppdraget som ska utmynna i en rapport i slutet av november i år. Samtidigt ska en undersökning göras om vad medborgarna efterfrågar för tjänster.
– 2019 genomfördes en medborgardialog i kommunens byar som visade på att det fanns ett tydligt önskemål om utökad service och uppsökande verksamhet med möjlighet till personlig kontakt, säger Marie Larsdotter, chef för biblioteken.

En del av uppdraget kommer även omfatta att värna det finska språket och tillhandahålla information på finska inom ramarna för kommunens plikter som finskt förvaltningsområde.
– En mobil enhet med både biblioteks- och medborgarservice skulle medföra ett ökat och mer strukturerat samarbete mellan de båda verksamheterna som gemensamt skulle kunna jobba för en ökad service och ett mer demokratiskt jämlikt medborgarskap, avslutar Evamari Anestedt, chef för medborgarservice.

Facebook

ANNONS

ANNONS