ANNONS

I slutet av november höjs hastigheten till 100 kilometer i timmen på riksvägen mellan Romme och Säter.
Foto: Foto: Sara Flodin

Nytt mitträcke mellan Romme och Säter

SÄTER z I slutet av november ska ett nytt mitträcke vara på plats på riksväg 70 mellan Romme och Säter. Då kan hastigheten höjas till 100 kilometer i timmen.

Arbetet kommer starta den 1 september och görs från Romme till Säter. Under arbetet sänks hastigheten till 30 kilometer i timmen och trafiken kommer lotsas förbi arbetsplatsen. Trafikverket ber trafikanterna respektera hastigheten som skyltas och visa hänsyn medan det gamla vajerräcket byts ut mot ett nytt balkräcke.
– Balkräcken är mer släta än vajerräcken. Räcket tål små påkörningar utan att vi behöver åka ut och reparera. Det blir både säkrare och billigare eftersom det blir färre reparationsarbeten, säger Per- Olof Sjölander, projektledare på Trafikverket.
I december sänktes hastigheten från 100 till 80 kilometer i timmen som en säkerhetsåtgärd tills det nya mitträcket är på plats.

Innan vintern ska det nya mitträcket vara på plats. Foto: Sara Flodin

Fakta Mitträcken.
Det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att separera vägen med mitträcke. Mitträcken förbättrar säkerheten för alla trafikanter. De skyddar trafikanter från att krocka med mötande trafik.
Vägräcken sätts även upp för att bibehålla god framkomlighet eftersom högre hastigheter tillåts på vägar med mitträcken. Mitträcken används därför på viktiga vägsträckor med mycket trafik och höga hastigheter.

Källa: Trafikverket

Facebook

ANNONS

ANNONS