ANNONS

Första spadtaget för LSS boendet Märta 1. Från vänster Johan Thurin, fastighetschef, Kommunfastigheter, Anita Nordström (S), ordförande omsorgsnämnden, och Andreas Westin, projektledare AB Byggprojekt Dalarna, som är generalentreprenör av bygget.
Foto: Veronica Rigtorp

Nytt LSS-boende i Skräddarbacken

BORLÄNGE. Nu påbörjas bygget av korttidsboendet Märta 1. Det är ett LSS-boende anpassat för barn och unga. Byggnaden kommer att uppföras i natursköna Skräddarbacken.

Behovet av fler korttidsboenden för barn och unga med varierande funktionsnedsättningar i Borlänge är stort. Eftersom de befintliga verksamheterna har svårt att tillgodose alla behov planeras nu ett nytt boende i Skräddarbacken.
”Märta 1” kommer att bli det första egenägda LSS-boendet i kommunen och planeras stå klart till våren 2022.
– Vi har valt att bygga själva. Tittar man i backspegeln är det mer ekonomiskt hållbart i längden då vi har ett stort behov av dessa boende, berättar Johan Thurin, fastighetschef för Kommunfastigheter.
Han menar också att kommunen då inte heller är så beroende av externa fastighetsägare.
– Men framför allt är det ekonomiskt bättre.

Kommunen har inte byggt i den här storleksordningen tidigare.
– Det är verkligen jätte-kul att vi nu äntligen får påbörja det här bygget. Med den här byggnationen får vi ett nytt och modernt korttidsboende som också går lätt att anpassa till olika behov. Det kommer att bli ett mycket välkommet tillskott i vår funktionshinderomsorg, säger Anita Nordström (S), ordförande omsorgsnämnden.
Hon berättar att kommunens boendeplan för 2019 var verkställd, men reviderades och är nu ute på remiss och ska upp i fullmäktige i höst, då man sett ett ökat behov av grupp- och serviceboende i kommunen.
– Det här boendet blir som en stor villa, men en liten lägenhet för var och en av brukarna. Det är ett korttidsboende för sex brukare.
– Det är en fiffig byggnad, som kan stängas av på ytterändarna för att skapa mindre enheter, då vi har brukare som inte klarar av att vara med andra.
LSS-boendet Märta kommer att ersätta Gyllebo, som fasas ut. Det har kommunen tidigare hyrt.
– Det nya boendet kommer att vara öppet året runt alla dagar om behov finns, förtydligar Anita Nordström.

Karina Saxvall, kommunikationsstrateg på Borlänge kommun, tar några bilder på första spadtaget för LSS boendet Märta 1. Från vänster Johan Thurin, fastighetschef, Kommunfastigheter, Anita Nordström (S), ordförande omsorgsnämnden, och Andreas Westin, projektledare AB Byggprojekt Dalarna.

Hit ansöks om bistånd för korttidsboende, för brukare som bor hemma. Tiden på boendet kan handla om till exempel en helg i månaden eller två dagar i veckan. För att ge avlastning för anhöriga samt rekreation för brukare. Det kan också vara ett steg ut i eget boende, ett sätt att prova på vuxenlivet hemifrån.
Mestadels kommer det att vara barn och vuxna unga.
– I regel flyttar dessa unga vuxna hemifrån lite senare i livet. I dag är det inte så vanligt att de bor hemma hela livet, som det var förr.
– Vi bygger det här för att brukarna och deras anhöriga ska känna sig trygga, avslutar Anita Nordström och tittar ut över bygg-arbetsplatsen där boendet ska byggas.

Facebook

ANNONS

ANNONS