ANNONS

En hyllning till Världsarvet Falun och den i fjol nedbrunna kårebocken. Det är tanken bakom det nya sju meter höga landmärket som avtäcks den 13 december, meddelar gruvan och dess samarbetsaktörer.
Foto: Falu gruva

Nytt jättemonument på plats i december

FALUN. Mer än ett år har passerat. Den symbolstarka gruvkullen gapar tom. Under 2021 återvänder dess rättmätige herre på täppan i storform. En kolossal kulturbärare hittar hem. – Kåre är en folkkär symbol för Falun, framhåller kommunalrådet Joakim Storck (C).

Falu gruva meddelar i taggade ordalag att en ny kårebock är i vardande.
Över ett år har gått sedan den stora kårebocken vid södra infarten till Falun brann ned.
Tämligen kort därefter initierades planer på att återskapa det för Falun signifikanta och maffiga monumentet.
Planer har skissats och finslipats.
Ett nytt landmärke har tagits fram och ska den 13 december avtäckas.
På samma traditionstyngda position som dess föregångare vaktat sedan 80-talet.

Falu gruva framhåller att den nedbrunna bocken lämnat ett påtagligt tomrum hos både gruva och lokalbefolkning.
När den nye bjässen landar markerar det också 20-årsjubileum för själva utnämningen av Världsarvet Falun.
Anna Björkman är verksamhetschef vid Falu gruva.
– Den gemensamma historien, med berättelsen om hur Kåre hittade platsen som blev Falu gruva, är kärnan i hela världsarvet.
– Därför känns det bra att det nya monumentet hedrar kårebocken med den välkända silhuetten, betonar hon i en kårekamratlig kommuniké från gruvlandskapet.

För utformningen av det nya monumentet svarar kommunikationsbyrån Confetti.
Byrån beskrivs därtill under flera år ha gestaltat Världsarvet Falun på gruvans uppdrag.
– I stället för att försöka ersätta Kåre låter vi formen av bocken symbolisera Världsarvet Falun. Tanken är att vi
ramar in platsen, igenom Kåre syns gruvan, staden och landskapet runtomkring.
– Beroende på varifrån man betraktar monumentet syns olika delar av världsarvet, redogör David Qvick, art director och designer.

Kåres arvinge är en rejäl pjäs som mäter sju gånger tio meter på höjd respektive bredd.
Den fysiska framställningen bär sigill av Dala Svets & Smide, som tidigare också skapat en mindre mindre variant av Kåre som ersättare för den gamla under året som gått.
Kommunalrådet Joakim Storck vidimerar Falubornas engagemang i kårefrågan och understryker den starka kopplingen till staden.
– Kåre är också en folkkär symbol för Falun. Därför känns det extra roligt att han nu återuppstår i ny skepnad som symbol för världsarvet.


Fakta – nya landmärket vid Falu gruva

• Kårebocken av trä, uppförd på 1980-talet, brann ned den 1 april 2020
• Falu Gruva, Falu kommun, Visit Dalarna, länsstyrelsen och Falu Rödfärg har utgjort arbetsgrupp för riktlinjer i utformningen av det nya monumentet
• För finansiering svarar Falu gruva med bidrag från Falu kommun och Falu Rödfärg
(Källa: Falu gruva)

 

Kårebocken är en i Falun kärt omhuldad symbol. När det bastanta originalet i fjol brann ned ställde privatpersoner dit egna skapelser som bland annat “Nall Bubb-Clifford”, för att minska tomrummet och visa sympati för den salige bjässen. Foto: Sonny Jonasson
Facebook

ANNONS

ANNONS