ANNONS

Johanna Bergeå, hälsovetare, Jennie Gustavsson, hälsopedagog, Camilla Karlsson, hälsopedagog och Cecilia Holm, folkhälsostrateg utgör Hälsofrämjandeteamet.
Foto: Privat

Nytt grepp i kampen för bättre folkhälsa

AVESTA/HEDEMORA. Sedan maj pågår ett pilotprojekt med ett hälsofrämjande team vars fokus är att arbeta hälsofrämjande på olika sätt i kommunerna. Syftet är att förbättra folkhälsan.

Hälsofrämjandeteamet är ett delprojekt i ”Ny nära vård” och är ett samarbete mellan Region Dalarna, Avesta kommun och Hedemora kommun och består av två hälsopedagoger, en hälsovetare och en folkhälsostrateg.
Hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete pågår redan i andra delar av landet som exempelvis Västmanland där de sedan många år tillbaka har ett Hälsocenter.
– Där ligger Dalarna lite efter, men vi hoppas på att kunna bidra till att utveckla den delen. Tanken är ju att man med tidiga insatser ska kunna avlasta sjukvården, säger Camilla Karlsson, hälsopedagog.

Behovet av hälsofrämjande insatser är stort och teamet är övertygade om att samverkan är en framgångsfaktor.
– Vår förhoppning är såklart att teamet ska bli en permanent verksamhet på sikt, framhåller Camilla Karlsson.
De menar vidare att kommunerna och regionen redan arbetar hälsofrämjande och förebyggande men att de behöver få mer utrymme ute i verksamheterna.
– Vi kan gå direkt in i verksamheterna och förstärka upp. Vi blir lite som en brygga mellan planerna som tas fram och behovet ute i verksamheterna, förklarar Johanna Bergeå, hälsovetare.

Allt sker såklart efter den forskning och evidens som finns samt hur behoven ser ut i de olika verksamheterna och målgrupperna. Studier visar till exempel att stillasittande och psykisk ohälsa hos barn och unga ökar, framförallt bland unga tjejer. Det har även framkommit att nyanlända tjejer lätt blir isolerade i hemmet. Därför har teamet tillsammans med Avesta kommuns skolor och fältarna startat upp sommaraktiviteter för tjejer 13-21 år i Horndal och Avesta.

I Avesta har de även inlett samarbete med skola, socialtjänst, vård och föreningar. Bland annat har teamet blivit inbjudna att i höst stötta Karlfeldtsgymnasiet med hälsoinformation till eleverna. De kommer även arbeta tillsammans med kommunens integrationsenhet.
I Hedemora kommer de bland annat att samarbeta med Långshyttans vårdcentral där man ser ett stort behov av hälsofrämjande insatser för stressade småbarnsföräldrar och unga vuxna. Teamet har även planer på att stötta upp Familjecentralen i Hedemora med grupper för gravida och för nyblivna föräldrar.
– I dagsläget så har de inga föräldragrupper i Hedemora på grund av att de är för underbemannade, säger Camilla Karlsson.

Utöver detta är de inbjudna till Hedemora kommuns elevhälsoteam för att planera elevhälsoarbetet framöver.
– När man jobbar hälsofrämjande så tar det ganska lång tid innan man kan se effekter av det. Det är ingen quick fix, säger Camilla Karlsson.

Publicerad i Annonsbladet vecka 33 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS