ANNONS

Ett för böckernas värld taggat gäng läsglada deltagare och arrangörer i Faluns uppdaterade upplaga av “Allas barnbarn”.
Foto: Sonny Jonasson

Nysatsning på populär högläsning

FALUN. Högläsning som ordfrämjande funktion för barn på förskola och fritids. För det nära samtalet, det mänskliga mötet och inte minst språkförståelse. Nu tar Falun nya kliv i uppskattade satsningen “Allas barnbarn”. – Det här är en verksamhet med så många fördelar. Vi vill skapa förebilder inom högläsning och även uppmuntra föräldrar att läsa för sina barn, säger Anna Airaksinen vid Falu stadsbibliotek.

Förhoppningen är att inom kort skriva nästa kapitel i en lika lärande som livsglad satsning.
Faluns framtoning i barnboksbaserade projektet “Allas barnbarn” är aktiv, avslappnat pedagogisk och med idel konstruktiva förtecken.
Den högläsande verksamheten ser dagens ljus i länet 2012 under försyn av Suzanne Lazar vid Skådebanan Dalarna.
Grundtanken består i att äldre människor läser sagor för barn i förskola.

Ett uppskattat koncept som snarast möjligt åter ska rulla i gång i Falun.
Och detta i uppdaterat format.
Bi Kristiansson och Anna Airaksinen är barn- och ungdomslitteratur tillägnade vid Falu stadsbibliotek.
Falu kommuns bibliotek är en av aktörerna i det som nu framtidsrustas. Man agerar därtill praktisk länk mellan berörda parter och förmedlar även centralt material i form av själva böckerna som läses.
– Pandemin har givetvis utgjort försvårande faktor, men nu hoppas vi att så snart som möjligt kunna vara i gång igen, säger Bi.

Anna fortsätter:
– Det här är en verksamhet med så många fördelar. Vi vill skapa förebilder inom högläsning och även uppmuntra föräldrar att läsa för sina barn.
Duon konstaterar böckernas betydelse som påtaglig för språkförståelse och att upplägget ger utrymme för lugn, ro, trygghet och möjlighet för fantasi och formuleringar att frodas.
I en verksamhet där pensionärer läser för barn betonas goda förutsättningar finnas för att mötas över generationsgränserna.
Häri förmedlas kunskaper, berättande och givande energi i båda riktningar.

Och dessutom en försvarlig mängd humor.
– När jag läste på en förskola var det ett av barnen som sade att han tyckte det var fint med skrumpna händer, skrattar Kerstin, en av initiativets deltagare i Falun.
Skrattsalvan delas med ytterligare läsglada seniorer som investerat många sagolika timmar på kommunens förskolor.
Det är en kärt omhuldad företeelse som av flera äldre saknats under pandemin, och därav hyser man både glädje och hoppfullhet över att snart vara tillbaka i gott slag.

“Allas barnbarn” är ett uppskattat projekt där seniorer läser sagor för juniorer. Nu planeras nystart i Falun. Foto: Sonny Jonasson

En nyhet är att man i nuläget även ämnar rikta de populära pensionärsbesöken till fritidshem i Falun.
Detta för att ge fler barn möjlighet till de många goda effekter dessa sagostunder ger upphov till.
Biblioteket åsido får projektet i Falun också luft under vingarna av nämnda Skådebanan, förskolor i Falu kommun, pensionärsorganisationer, ABF, Folkuniversitet och Rädda Barnen Dalarna.
Sistnämndas Christina Kardell betonar det hon i sitt långa yrkesliv som lärare sett i dessa sammanhang.
– Det finns ett värde i att sitta bredvid varandra och läsa, det blir ett samtal som ger så väldigt mycket.
– Tråkigt nog ser man hur många skolbibliotek försvinner, vilket gör ansatser som den här än mer angelägen. Just det här att man kan sitta i lugn och ro, utan distraktioner, tror jag är väldigt viktigt inte minst för barnen. Jag har ju läst för Anna när hon gick i skolan, minns hon och möts av glatt bekräftande från biblioteksmedarbetaren.

Anekdoterna ur det stora sällskapets upplevelser i ämnet är många och uteslutande präglade av skratt, värme och känsla av meningsfullhet.
Någon har läst för barn under ett par år, en annan i nästan ett decennium och en tredje är ny inom detta och hyser pepp över att ha blivit engagerad.
Förutom att man nu alltså också vänder sig till fritids, skissas eventuella planer att framöver i möjlig regi koppla delar av kommunprojektet “Läsa äger” till dessa läsvänliga syften.
Vilket då också kan knyta ungdomar till verksamheten.

Christina Kardell framhåller en övertygelse förankrad i åratal av erfarenheter sprungna ur läsandets goda laddning.
– Både äldre och yngre är vinnare i det här. Det gynnar alla.
Bi Kristiansson inflikar gällande den reella faktabas som utgör en av grundpelarna inom det vars fullständiga rubrik är ”Äldre läser för allas barnbarn”.
– Ja, det finns forskningsevidens att högläsning ger väldigt mycket i fråga om språkutveckling och språkförståelse.

Ett entusiastiskt samråd där luftrummet haglar av boktips och en uppsjö författares uttrycksfulla färdigheter tar vid. För unga ögon och öron skapade verk signerade Ulf Stark (“Elmer städare”), Åke Löfgren (“Historien om någon”), “Lilla Nollan och dom andra” av Inger och Lasse Sandberg samt många fler litterära utropstecken avhandlas.
Varpå Anna Airaksinen i sammanfattande termer konstaterar det förväntansfullt positiva skede man nu befinner sig i.
– Vi kan förhoppningsvis komma i gång i mars, och då vara aktiva på både förskola och fritids, avrundar hon.

Facebook

ANNONS

ANNONS