ANNONS

Region Dalarnas samlade regionråd i Dalasamverkan meddelar nu budgetstrategi för 2023. I denna återfinns stora investeringar och resurser öronmärkta för vård, kultur, miljöarbete, forskning, nybyggnation och mycket annat inom regionens omfattande ramverk.
Foto: Sonny Jonasson

Nybyggnation möter tandvård och trygghet i regionbudget

FALUN/DALARNA. Region Dalarna presenterar nu nästa års budget. Resurser ska fördelas i en enorm verksamhet. Bland annat märks medel paxade för tandvård, forskning, nybyggnation och förlossningsvård. – Vi har otroligt höga investeringskostnader om cirka 960 miljoner kronor för 2023, upplyser regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) som tillsammans med regionråden redogör för pluskans prognos.

Region Dalarnas politiska ledning i Dalasamverkan offentliggör nu regionplan och budget för 2023.
Investeringarna är många.
Helheten visar ett beräknat resultat á 2 procent för så kallad god ekonomisk hushållning
Man hyser också god prognos för innevarande år.

Ulf Berg vittjar tankeprocess och praktiska åthävor.
– Vi fortsätter med 400 miljoner kronor per år i avsättning för framtida pensioner.
– Vi slipper därav spara på vård när folk ska ha ut sina pensioner, fortsätter han i anslutning till den bitvis generationsbaserade frågan.

Berg kungör vidare att man nu går rejält minus på sina fonder och nyligen upplevde en “pensionssmäll” på 140 miljoner kronor.
Men att finanserna ändock är i sin ordning.
– Vi har haft väldigt god ekonomi de senaste två åren och det ser ganska bra ut även i nuläget. Och vi tänker inte slösa bort en massa pengar bara för att det är valår.

Regionrådet Sofia Jarl (C) framhåller det pågående projektet att skapa fler familjecentraler i länet.
Därtill satsas 10 miljoner kronor på en underfinansierad tandvård.
– Detta är tänkt att sporra även privata tandläkare, och vi höjer ersättningen för barntandvården, säger hon.
– Målet är också att Folktandvården ska kunna rekrytera personal och hantera fler vuxna patienter.
Hon redogör även för en satsning som fördelar 6 miljoner kronor till förlossningsvården och 5 miljoner till en kvinnofridssatsning.

Dalasamverkans Sofia Jarl och Ulf Berg. Foto: Sonny Jonasson

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) lyfter att man inför sänkta avgifter för hjälpmedel samt ett högkostnadsskydd inom samma vårdkategori.
– Detta gör oss unika i landet. Vi satsar också 1,6 miljoner kronor på laddningsbara hörapparater, upplyser hon.

Birgitta Sacrédeus (KD) meddelar en ambition att utreda Västerdalsbanan för persontrafik igen.
– Tåget är det grönaste transportsättet. Vi vill stärka pendlingsmöjligheterna. Bland annat kopplat till nyetableringar som Northvolt i Borlänge, säger hon och inflikar vätgas som alternativt tågbränsle gällande Västerdalsbanan.
– Vi vill helt enkelt utreda om vi har ett miljövänligt alternativ till bilen. Dessutom tillför vi 6,7 miljoner kronor till regionala utvecklingsnämnden för att få fler att utbilda sig.

Dalasamverkan betonar att innevarande mandatperiod säkrat den största satsningen på regional kultur under de senaste 30 åren.
Nu ska en ny kultur- och bildningsplan skapas för 2023–2026.
Denna ska höja tidigare resursnivå med ytterligare cirka två miljoner kronor, berättar Mursal Isa (MP).
Partikollegan Kerstin Lundh framhåller också ett ökat fokus på miljöarbete och generellt större klimatintresse inom regionen.
I syfte att genomföra det nya hållbarhetsprogrammet reserveras här 1,7 miljoner kronor.

Beslut rörande Dalasamverkans budget klubbas vid regionfullmäktige den 13-14 juni. Foto: Sonny Jonasson

Christer Carlsson (M) sätter å sin sida fokus på regionens åtaganden inom trafik och service. Här omfattar budgetkrafter bland annat det nya – och omdiskuterade – måltidssystem som innebär kyld enportionsmat framställd i produktionsköket vid Mora lasarett.
– Det innebär en bättre robusthet och flexibilitet gällande maten. Denna mat kommer att levereras till lasaretten i Falun och Ludvika, säger Carlsson och inskjuter att man säkrat att detta inte resulterar i ökade transporter och tillhörande miljöbelastning.
Vidare lägger han viss tyngd på den miljon som tillfaller trygghetsarbetet inom kollektivtrafiken.
– Otryggheten för exempelvis både chaufförer och barn i kollektivtrafiken är ett samhällsproblem, och vi eftersträvar här bra samarbete med kommunen och Polisen.
– Det här är något vi alla måste ta tag i för att motverka hotfulla och störande element på bussar och tåg.

Nybyggnation är ett av de större inslagen i regionens budget för 2023.
Svante Parsjö Tegnér (L) bistår med inblick i det hela, och han aviserar även en medveten satsning på forskning.
– Det höjer kunskapsnivån generellt och vi reserverar 5 miljoner kronor för utökad forskning och handledning för exempelvis sjuksköterskor.
Därpå nämns också skapandet av ett tandvårdshus i Falun samt byggnationen ovanpå akuten vid Falu lasarett.

Ett projekt modell större som beräknas kosta cirka 700 miljoner, vilket är 200 miljoner mer än tidigare kalkylerat.
– Detta är dock inte enbart en fördyrning av byggnationen, då det även avser renovering av gamla röntgen, säger Ulf Berg och påtalar att det efter sommaren också planeras vara nytt röntgenmaskineri på plats vid Avesta lasarett.
– Det är en styrka. Säg att en person drabbas av en stroke, och ju snabbare vården kan avgöra om den orsakats av en propp eller blödning, desto bättre. Tiden är oerhört viktig.

Svante instämmer och nämner likaledes magnetkamerabaserade tillgångar för Falu lasarett i stundande projekt.
– Vår ambition är att det ska ge ett bättre patientflöde.
Och fortsätter:
– Av nämnda 700 miljoner finns 208 av dessa i budgeten för 2023. Sedan pågår detta under ett par år.

Pandemin är nu i ett avstannande skede. Vad innebär detta i statsbidrag till regionen?
– Vår indikation är att det kan handla om cirka 600 miljoner kronor mindre än tidigare, säger Ulf Berg.
– Vi har därför budgeterat försiktigt och inte för något mer än vad vi verkligen vet.

Beslut gällande budgeten fattas vid regionfullmäktige den 13-14 juni.

Facebook

ANNONS

ANNONS