ANNONS

Bergströms galleria är till viss del obebodd, främst på övervåningen. Men på detta blir sannolikt snart ändring. “Vi har flera intressenter och idéer för Bergströms galleria som vi hoppas kunna offentliggöra framåt sommaren”, berättar Elke Herbst, förvaltare på fastighetsbolaget Diös.
Foto: Sonny Jonasson

Nya hyresgäster ska blåsa liv i gallerian

FALUN Hålrum ska bli handelsrum. Bergströms galleria har i dag kala fläckar. Som snart spås att åter blomstra.

I Bergströms galleria finns i dag flertalet tomma lokaler. Gamla Duka-butikens yta, det nu helt nedlagda BR Leksakers två sista Faluboningar, Kronans Apoteks förra hemvist samt det stora utrymmet intill glasgången som förbinder byggnadens båda delar är i dag utan verksamhet.
Men inte länge till.
– Vi har flera intressenter och idéer för Bergströms galleria som vi hoppas kunna offentliggöra framåt sommaren, berättar Elke Herbst, förvaltare på det för Falu centrum frekvent förekommande fastighetsbolaget Diös.
Och fortsätter:
– Det rör de tre tomma lokalerna på våning två i gallerian. Förutom det har vi ytterligare en etablering på gång.

Vissa nyetableringar är emellertid redan nu klubbade och klara för att snart gå från vision till verklighet.
– Det som i nuläget står klart är att en restaurang kommer att öppna intill glasgången, och att hamburgerhaket Bastard Burgers under våren flyttar in i Apotekets gamla lokaler. Dessutom skapas en ny entré vid Scoretts tidigare butiksyta i gatuplan, säger Elke Herbst.
Aktivitet modell större, således. Från fastighetsbolagets håll hoppas man därtill på än större framåtanda hos Faluföretagen.
– Vår uppfattning är att Falun är på väg framåt och vi har ett jättenära och bra samarbete med både kommunen och Centrala Stadsrum. Vi hoppas att Falun kan få ännu fler lokala entreprenörer som skapar en livfull stadskärna, för det här är en fin stad att bo och verka i, framhåller Elke Herbst.

Ser ni någon anledning till varför vissa lokaler står tomma, i vad består utmaningen för er och de lokala handlarna?
– En känslighet med Bergströms galleria kan vara att det i dessa fall inte är lokaler belägna på bottenplan. Vårt ansvar är att skapa fler a-lägen där rätt hyresgäster är på rätt plats. Och att vi får en mix av butiker, kontor, co-working och servicetjänster. Då skapar vi platser som attraherar fler människor, säger Elke.
– Man ska heller inte stirra sig blind på en lokals storlek. Vi är flexibla för att skruva ned ytor i storlek och på så vis individuellt anpassa dem, utvecklar hon.
E-handeln är en annan starkt bidragande faktor till Falun och andra städers kommersiella kamp. Försäljningen inom dagligvaruhandeln ökade nationellt med 2,7 procent under januari, och butikernas dito med 2,4 procent. Samtidigt var tillväxttakten i e-handeln 18,3 procent, enligt Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel.
– E-handeln är en tuff utmaning i dag. Vi ska hjälpa våra hyresgäster att vara relevanta och utveckla Falun med ett starkt innehåll. Sedan kan vi alla hjälpas åt att bidra genom att bland annat handla lokalt när man är ute och flanerar, betonar Elke Herbst.
Och nämner även att delar av Åhléns övervåning nu byter skepnad till 1 500 kvadratmeter gym. Sedan tidigare är också projektet med vänthallen vid Knutpunkten samt där till hörande Pressbyrån kända.

Faluns andra galleriapjäs, Falan, är å sin sida ständigt välbefolkad i dubbel bemärkelse.
– Den är alltid bebodd i stor skala. En nyhet är att Deichmann minskat sin yta en aning, vilket innebär en nyetablering av en aktör i lokalen ut mot gågatan. Dessutom sammanför vi nu rulltrapporna så att de går parallellt med varandra intill Wayne’s Coffee och Clas Ohlsson.
– På grund av fastighetens hisschakt kräver detta arbete det nu pågående byggnadsingreppet i parkeringsgaraget. Men det leder till utveckling, upplyser Elke Herbst.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 09 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS