ANNONS

Senaste veckorna har trafikanter längs Grängesbergsvägen omgetts av omfattande schaktning och arbetszoner som tillägnas skapandet av nya riksväg 50.
Foto: Sonny Jonasson

Nya året inleds med nya ledningsarbeten

Det sjuder av aktivitet i projekt “Genomfart Ludvika”. Ledningsarbeten, avstängda körfält och sprängningar påverkar trafiken. Snart stundar också vatten- och avloppsarbeten på Gonäsvägen.

Detta var tänkt att utföras vecka 51-52, men senarelades till den här sidan av årsskiftet.
Projekt “Genomfart Ludvika” medför nu omfattande arbeten såväl på som under marknivå.
Området vid Gonäsvägen mot Lyviksberget är en av platserna som nu tilldelas framtidsrustande ingrepp.
Senaste veckorna har sett mängder av maskiner upptagna med schaktning för nya väg 50, och förbipasserande på Grängesbergsvägen har sannolikt också noterat stängsel som markerar arbetszoner samt att fastigheter rivits för att skapa utrymme för den nya vägen.

December månadads sprängningar av berg utfördes enligt Trafikverket dagtid och i säkerhetssyfte krävdes inför varje sprängtillfälle kortare stopp i trafiken.
I en lägesrapport för det stora arbetet informerar man att det efter nyår väntar nya ledningsarbeten på Gonäsvägen.
Enligt Trafikverket i form av vatten- avloppsarbeten som ursprungligen planerats till vecka 51-52, men som alltså senarelagts. Arbetet sker på Gonäsvägen och innebär avstängning för fordonstrafik. Man upplyser vidare att trafiken i området då hänvisas via bland annat väg 50.

Trafikverket inflikar också att fotgängare och cyklister inte i någon större omfattning bör påverkas av avstängningen, utan dessas färdvägar ska på tryggt och anvisat sätt ledas förbi arbetsplatsen.
Från Trafikverket uppger man från allmänheten riktade spörsmål rörande bulleråtgärder i arbetets kölvatten. Främst huruvida man i dessa fall är berättigad åtgärder. Man tydliggör att det långt innan byggstart utfördes projektberäkningar utifrån generella modeller, i syfte att ta reda på vilka fastigheter som ska erbjudas bulleråtgärder. Berörda parter sägs ha fått information om detta.
Praktiskt ska det handla om insatser vid fönster och uteplatser.
Trafikverket anger att detta arbete påbörjas under våren, och att fler frågor och svar i ämnet står att finna på Trafikverkets webbsida för projektet samt att frågor kan skickas till gfl@trafikverket.se.

Facebook

ANNONS

ANNONS