ANNONS

“I Regionplanen 2021 har vi uttryckligen lyft att regionen behöver stötta lokala näringsidkare här i Dalarna, vilka redan lidit mycket av pågående coronakris”, berättar regionrådet Sofia Jarl (C).
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Ny regionstrategi ska stötta näringsliv

DALARNA Region Dalarna främjar nya metoder för att supporta den lokala handeln. Och därav bidra till miljösmartare tänk gällande exempelvis transporter av varor.

– Genom att handla lokalt stöttar vi jobb och företag i Dalarna och bidrar till ökad säkerhet och miljönytta, säger regionråd Sofia Jarl (C).

Region Dalarna upplyser nu att man parallellt med ambitionen att minska klimatpåverkan också hittat ett nytt sätt att mäta den miljöpåverkan som produkter och livsmedel som köps in till regionens verksamheter har.
– När det gäller livsmedel har vi tidigare haft mycket fokus på huruvida märkningen ekologiskt funnits eller ej, klargör regionrådet Sofia Jarl (C) i en bulletin från Region Dalarna.
– Nu tar vi ett helhetsgrepp om miljöpåverkan genom att ställa krav på det totala koldioxidutsläppet för en vara. På så vis kan vi också främja våra lokala producenter här i Dalarna som av naturliga skäl har en betydligt kortare leveranssträcka än till exempel en ekologisk tomat odlad i Spanien, utvecklar Sofia.

Till hösten driver man vidare arbetet med att identifiera åtgärder regionens verksamheter behöver vidta. Åtgärder som önskas utmynna i framgång att handla från lokala leverantörer i betydligt större utsträckning än vad man tidigare gjort. Utan att bryta mot lagen om offentlig upphandling.
– I Regionplanen 2021 har vi uttryckligen lyft att regionen behöver stötta lokala näringsidkare här i Dalarna, vilka redan lidit mycket av pågående coronakris.
– Det finns ett ökat intresse för att handla lokalt, förmodligen på grund av ett ökat miljöintresse men även en medvetenhet om att vi behöver öka vår krisberedskap. Genom att handla lokalt stöttar vi jobb och företag i Dalarna och bidrar till ökad säkerhet och miljönytta, redogör Sofia Jarl.

Små och medelstora företag har under coronakrisen kunnat ansöka om konsultcheckar till stödinsatser. Cirka 90 företag har ansökt om dessa, varav hittills 60 blivit beviljade.
För att långsiktigt kunna nyttja Dalarnas potential som företagstätt län kommer Region Dalarna nu således se över strategier för upphandling, inköp och utvecklingsdialoger med de lokala producenter och företag som finns i länet.

Sofia Jarl:
– Allt tyder på att vi i Dalarna har förutsättningar att kunna handla betydligt mer av såväl tjänster som livsmedel och material från leverantörer i vår närhet.
– Därför behöver vi nu anpassa policys och riktlinjer som bidrar till att fler inköp till regionen kan göras lokalt.

Facebook

Populärt på webben

ANNONS