ANNONS

Ett bättre Ludvika kommun är en politiskplattform för mandatperioden. Från vänster HåGe Persson (M), Carita Holmgren (L), Jonas Wide (Kd), Åsa Bergkvist (S) och Leif Pettersson (S).

Ny plattform ska ge målriktat Ludvika

LUDVIKA. “Ett bättre Ludvika kommun”, är en politisk plattform för mandatperioden 2019-2022 som presenterades av den politiska valtekniska samverkan,

Den politiska valtekniska samverkan bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
– Här har tjänstemännen ett program, så de vet åt vilket håll vi ska gå, informerar HåGe Persson (M) kommunalråd.
– Det här är vårt sätt att peka ut vad vi vill med Ludvika, fortsätter Leif Pettersson (S) kommunalråd.

Kommunfullmäktige har tagit fram strategiska – och kommunövergripande mål som nuvarande majoritet avser att jobba vidare med under mandatperioden 2019-2022. Under denna period styrs Ludvika kommun av en majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
– Kommunen står inför spännande utmaningar som, rätt hanterat, kan innebära stora
möjligheter för oss som bor och verkar här. Med det som utgångspunkt har nuvarande majoritet tagit fram denna politiska plattform för mandatperioden 2019-2022, säger HåGe Persson.

Visionen för Ludvika kommun är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Och detta delas upp strategiska mål och kommunövergripande mål.

Strategiska mål:
•Barn och unga
•Arbete och näringsliv
•Livsmiljö

Kommunövergripande mål:
•En av landets bästa skolkommuner
•En bra kommun att växa upp i
•En tillväxtkommun
•En bra kommun att leva i
•En miljövänlig kommun.

Under dessa finns sedan ett antal punkter som på ett djupare plan förklarar innebörden.
Leif Pettersson förtydligar att punkterna ska ses som ambitioner.
– Under överskriften En av landets bästa skolkommuner, vi vill stärka elevhälsan och elevstödet för att minska psykisk ohälsa och prioritera insatser som leder till trygga förskolor och skolor med ordning och reda, förklarar HåGe Persson.

Ny skola till Grangärde trakten fortsätter de att titta på möjligheter till.
– Vi har diskuterat kring städ idag, berättar Leif Pettersson angående att konkurrensutsätta olika delar inom kommunens verksamhet.
– Vi känner en stor vinst i att vi har en diskussion i det här, fyller HåGe Persson i med.
– Vi är överrens om att inte röra skattesatsen, säger de båda kommunalråden och ger varandra en blick, som är svår att utläsa. För skattefrågan är väl en av de frågor som de två partierna står längst ifrån varandra.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 11 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS