Trångt och trafikfarligt, nu är planen klar för att stänga Dalporten när Trafikverket tryggar malmbanan ovanför bron.
Foto: thomaz Andersson

Ny genomfart ersätter Dalporten

GRÄNGESBERG. Det blir en ny riksvägsgenomfart i Grängesberg med byggstart 2022 och Dalporten stängs 2024. Järnvägsplanen har nu godkänts av Trafikverket.

Riksväg 50 genom Grängesberg är med sina två järnvägsbroar i dåligt skick också en trafikfara med Dalporten.
Trafikverkets beslut innebär byggstart 2022 och projektet är i 2018 års penningvärde kostnadsberäknat till 102 miljoner kronor.
Väg 50 är enda genomfartsleden genom Grängesberg. Dalporten tillåter endast passage av en långtradare åt gången och siktförhållandena är mycket dåliga. I porten finns signalreglering för att stoppa mötande trafik, men trafiksäkerheten är inte tillfredsställande.
Efter utredning av de fyra olika alternativen bestämdes det att en ny permanent sträckning av väg 50 är bäst.

oversiktskarta Dalporten Den nya vägen blir två kilometer lång och utformas som en väg med 9 meters bredd utan mitträcke och med en högsta tillåtna hastighet om 80 kilometer i timmen.
När nya riksvägssträckningen, som rundar Grängesberg hyr-kartsanläggning på dynamitområdet och som huvudsakligen går igenom skogspartier, är klar stängs vägavsnittet med Dalporten, vilket är beräknat till 2024.
“Stubinfabriksbron” är också i dåligt skick och behöver renoveras för att järnvägstrafiken ska kunna trafikera Bergslagsbanan och det går mycket gods- och persontrafik här. I framtiden blir den renoverade “stubinfabriksbron” infarten till västra Grängesberg med gång- och cykelväg.
Runt 2022 hoppas Nordic Iron Ore att återstarta Blötbergsgruvan och då kommer malmtågen att börja rulla från anrikningsverket och terminalen i Klenshyttan över järnvägsbroarna i Grängesberg ned till hamnen i Oxelösund.
– Efter reparationen av “stubinfabriksbron” ska den hålla i 40 år. Den tar en axellast på 25 ton i dag och målet med projektet är att behålla banans tekniska standard som den är i dag, sa Trafikverkets projektledare Stefan Tångring i våras.

Publicerad Annonsbladet Dalarna, Ludvika/Smedjebacken v52

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS