ANNONS

På detta grönområde, längs Norra Uppfartsvägen, på Skönviksområdet föreslås den nya förskolan byggas. Det så kallade “Rosa huset” är beläget strax till vänster om bilden och boulebanan skymtar högst upp i det högra hörnet.
Foto: Pär Sönnert

Ny förskola och ett 30-tal lägenheter föreslås byggas på Skönviksområdet

SÄTER En ny förskola och ett 30-tal lägenheter föreslås byggas på Skönviksområdet. “Skönviksområdet har stora möjligheter att utvecklas”, säger kommundirektören Marita Skog om planerna.

Säters kommun och Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) har en avsiktsförklaring som har lett till att det nu finns ett förslag om att bygga ett 30-tal lägenheter samt en ny förskola på Skönviksområdet. Detta är tänkt att göras via SBB:s dotterbolag Samhäll Säter AB. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna det framtagna hyresavtalet.
– Säters kommun förbinder sig genom att avtalet att låta Samhäll Säter AB bygga nästa förskola på Skönvik, som kommunen sedan hyr under minst 25 år, säger Marita Skog i ett pressmeddelande.

En ny förskola och ett 30-tal lägenheter föreslås byggas på Skönviksområdet. “Skönviksområdet har stora möjligheter att utvecklas”, säger Marita Skog, kommundirektör i Säters kommun, om planerna. Foto: Pär Sönnert

Kommundirektören säger även att det, på Skönviksområdet, “finns plats för fler att bo i vackra omgivningar med närhet till trästadens utbud och till de goda förutsättningar till en rik fritid som finns i och omkring Skönvik”.
– SBB äger större delen av den tillgängliga tomtmarken/byggnaderna på Skönvik. Det innebär att Säters kommun inte på egen hand kan utveckla Skönviksområdet, utan det behöver ske i samverkan med Samhäll Säter AB. Genom det föreslagna avtalet förbinder sig Samhäll Säter AB att bygga bostäder säger Marita Skog.

Förskolan är planerad att placeras i anslutning till grön- och skogsområdet vid Norra uppfartsvägen, som ligger ovanför Skönvikshallen.
– Det påverkar boulebanan men vi kommer att hitta en lösning så att det finns en plats att spela boule på även framledes, säger Marita Skog.
– Detta är en förskola som lever upp till de krav som övergripande finns på en förskola i Sverige, men den lever också upp till de krav som verksamheten här i Säter har mer specifikt, säger Stefan Forsmark, sektorchef inom barn- och utbildningssektorn, i pressmeddelandet.

Den planerade förskolan föreslås placeras så att den påverkar den befintliga boulebanan på Skönvisområdet. “Det påverkar boulebanan men vi kommer att hitta en lösning så att det finns en plats att spela boule på även framledes”, säger kommundirektören Marita Skog. Foto: Pär Sönnert

Ambitionen var i första hand att kunna bygga om det så kallade “Rosa huset”, som ligger intill boulebanan, till förskola men detta har visat sig vara en omöjlig uppgift. I och med detta gick kommunen då vidare på alternativet att bygga en helt ny förskola.
– Kommunstyrelsen har tagit positiv ställning till avtalsförslaget och nu skickas det vidare till kommunfullmäktige för beslut, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Säters kommun. Hos Säterbostäder står över 2 000 personer i bostadskön.
– Vi vet att intresset för att bo i Säter är stort, och Skönviksområdet är en av de platser som har goda förutsättningar för bostadsutbyggnad – och med det även utbyggnad av den kommunala servicen i form av till exempel förskola, säger Mats Nilsson.

I första hand ville Säters kommun hitta en möjlighet att bygga om det så kallade “Rosa huset” på Skönviksområdet till förskola men dett visade sig vara omöjligt att genomföra. Foto: Pär Sönnert

Om kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna avtalsförslaget (vilket kan ha skett vid sammanträdet som hölls i torsdags – efter Lokalt i:s pressläggning) beräknas förskolan stå klar 2024. Bostäderna som Samhäll Säter AB ska bygga planeras också stå klara i anslutning till detta.

Enligt Säters kommun planeras förskolan kosta cirka 60 miljoner kronor att bygga, vilket ska betalas av Samhäll Säter AB. Grundhyran för Säters kommun beräknas till 3 741 940 kronor per år under den 25-årsperiod som hyresavtalet gäller. Förskolan planeras omfatta 120 barn, uppdelat på åtta avdelningar i två plan, samt är tänkt att ha ett eget tillagningskök. Den totala ytan, exklusive teknikutrymme för ventilation och liknande, är 1650 kvadratmeter.

Fotnot: Kommunstyrelseledamöterna Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M), Daniel Ericgörs (KD) och Roger Carlsson (SD) reserverade sig mot kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige om avtal med Samhäll Säter AB.

Artikeln publicerades i Lokalt i (Hedemora/Säter) nr 25, 2022

Facebook

ANNONS

ANNONS