ANNONS

“Glädjen att jobba ihop för något man brinner för. Det känns meningsfullt”, framhåller Dalarnas Konstförenings båda ordföranden Maj Schöldström-Edström och Satu Sundström. Snart vankas årets upplaga av utställningen DalaKonst, på Dalarnas museum.
Foto: Sonny Jonasson

“Nu råder en otroligt spännande tid”

FALUN DalaKonst är en konstant för konstnärer av lokal börd och med obegränsad palett. Nu stundar en mångdimensionell utställning i konsthallen.

Nämnda utställning sker på Dalarnas museum, som trots delvis stängda lokaler och resursutmaningar öppnar för kulturellt kreativa krafter.
– De har varit mycket generösa mot oss. Det här är ett värdesatt, återkommande arrangemang, berättar Satu Sundström, ordförande i färgstarka Dalarnas Konstförening.
Ordförandeposten delas med Maj Schöldström-Edström, och tillsammans utgör de en driven duo i konstens mångfacetterade namn. Basen är Falun och Dalarna, men samarbetstentakler finns förankrade i såväl hemmajord som andra blågula landskap. Inspiration och nyttiga metoder kan även inhämtas utomlands. Ett till synes givande, och långlivat, koncept.
– Dalarnas Konstförening har funnits ända sedan 1926, upplyser Maj Schöldström-Edström.

Nu peppar man för årets upplaga av en expressiv utställning känd som DalaKonst. En frisinnad exposé av uttryck i mängder av material och metoder. Måleri, skulptering och videokonst visas i en dynamik regisserad av utsedd utställningskommissarie. Denne heter i år Gabriel Jonsson, själv skulptör.
– Vi är behjälpliga med det rent praktiska, men Gabriel svarar för själva urvalet, utformningen och sätter dramaturgin verken emellan, berättar Satu Sundström.
Och utvecklar:
– I hans roll ingår också att välja ut en skapelse i utställningen som sticker ut lite extra, och av tidigare år att döma är det bevisligen flera av dessa som också fortsätter att utmärka sig i konstsammanhang av rang.

Såväl Maj som Satu framhåller det goda samarbetet med Dalarnas museum, som för sina bundsförvanter upplåter den stora konsthallen som betagande sal för ändamålet.
– Det brukar vara ett välbesökt evenemang, lite av en folkfest i konstens namn, säger Satu.
Och inflikar att deltagarkostnaden för de som beslutats ingå i årets verksmässiga skörd är blygsam; 100 kronor för föreningsanslutna och 300 för ickemedlemmar.
Som förening upplever man bra stöd från Falu kommun och Region Dalarna, men vilar också tungt och tryggt på i synnerhet ideella insatser. Vilket bottnar i en gemensam passion för konstnärlig verksamhet.
– Allt vi gör är tänkt att stötta intresset för konst och återinvestera i den lokala konsten. Vi köper exempelvis alltid in några verk från utställningen, berättar Maj Schöldström-Edström.

Hon lyfter också på locket till den tänkvärda, i flera avseenden fängslande röda tråd som rubricerar årets utställning.
– Temat är “Det nakna”, vilket ur tolkningssynpunkt är väldigt brett och inspirerande.
– Gabriel Jonsson har träffsäkert beskrivit det som “Inför Gud eller kärleken, Zorn eller Fäbodjäntan, modellstudier eller normkritik, lekfullt, ädelt, vackert eller fruktansvärt? Eller allt på en gång?”.
Inlämning av samtliga verk av samtliga konstnärer hugade att söka plats i DalaKonst tilldrar sig den 19-20 oktober. Därpå följer en gallringsprocess ombesörjd av utställningskommissarie Jonsson.
– Vi jobbar mycket ideellt under visningshelgerna, och nu råder en lite slitsam men otroligt spännande tid med alla förberedelser, säger Satu Sundström.
– Att se utställningen växa fram, träffa konstnärer och publik samt inte minst glädjen att jobba ihop för något man brinner för. Det känns meningsfullt, framhäver hon samstämmigt med Maj Schöldström-Edström.

DalaKonst19
Höstsalongen är tillbaka och temat är i år “Det nakna”. Kommissarie för DalaKonst19 är Gabriel Jonsson.
Inlämning för konstnärer sker på Dalarnas museum den 19-20 oktober, 12-16.
Vernissage den 16 november, 14.00. Ingång via Konsthallen.
Utställningen pågår från den 16 november till den 28 december.
Öppet fredag, lördag och söndag, 12-17.

Facebook

ANNONS

ANNONS