ANNONS

“Vi har förståelse för att förändringarna kan upplevas negativt av en del, men hoppas på att det långsiktiga resultatet kommer att uppskattas. Vårt mål är att erbjuda attraktiva parkeringslösningar samtidigt som vi bidrar till en hållbar stad och ett Borlänge som växer”, säger Ronny Beyer (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.
Foto: Veronica Rigtorp

Nu justeras parkeringsavgifterna i Borlänge

BORLÄNGE. Nu ska det kosta lika mycket att parkera i Borlänge som resten i landet. En trevlig och tillgänglig stadsmiljö är målet. – Våra avgiftsnivåer behöver uppdateras, säger Ronny Beyer (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

– I Borlänge har det under många år varit möjligt att parkera för ett subventionerat pris på flera centrala parkeringarna. Jämför vi med andra liknande städer där avgiften ligger närmare tolv kronor per timme, blir det tydligt hur låga avgifter det är i Borlänge. Våra avgiftsnivåer behöver uppdateras, säger Ronny Beyer (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.
Under många år har parkeringsavgifterna inte täckt kostnader för drift och underhåll. Målet är att stadskärnan ska vara tillgänglig, ha en fungerande trafikmiljö och samtidigt en stadsmiljö som är trevlig.
Därför menar kommunen att en justering av parkeringsavgifterna är nödvändig, skriver kommunen i ett pressmeddelande.
– Vi har inte betalat vad det faktiskt kostar när vi parkerar. Att justera priset gör det möjligt för oss att långsiktigt säkra upplevelsen av en trygg och hållbar stadskärna, som är till nytta för alla som bor och verkar samt besöker Borlänge, säger Ronny Beyer.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i höst och då bestäms också från när de nya taxorna kommer att gälla.
Hur mycket priserna ska ändras finns med i samhällsbyggnadsnämndens förslag.
– Vi har förståelse för att förändringarna kan upplevas negativt av en del, men hoppas på att det långsiktiga resultatet kommer att uppskattas. Vårt mål är att erbjuda attraktiva parkeringslösningar samtidigt som vi bidrar till en hållbar stad och ett Borlänge som växer, säger Ronny Beyer (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

Facebook

ANNONS

ANNONS