Från årskiftet 2023 har solcellsbidraget höjts för dig som installerar solceller till 20 procent.
Foto: Dreamstime

Nu har solcellsbidraget ökats på till 20 procent

DALARNA. Nu är det ännu mer förmånligare med solenergi. Från årskiftet 2023 har solcellsbidraget, eller avdraget för grön teknik, höjts för dig som installerar solceller till 20 procent.

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021.
Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen, alltså din utförare. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.
Finansdepartmentet vill stimulera utbyggnaden av grön teknik och därför föreslog Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna en förstärkt skattereduktion för installation av solceller, med ett högre procentuellt avdrag.
I det förslag, som trädde i kraft den 1 januari 2022 var avdraget 15 procent. Nu har det från och med den 1 januari 2023 höjts till 20 procent och avdraget gäller både material och arbetskostnad för installation av solceller.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.
Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.
Det nya gröna avdraget utgår ifrån den så kallade fakturamodellen. Det innebär att du som privatperson som installerar grön teknik kan dra av en del av kostnaden direkt på fakturan till företaget som utför installationen. Motsvarande belopp som du får i skattelättnad betalas ut till utföraren.
Noteras kan att det gröna skatteavdraget där du som privatperson kan få 50 procent skattereduktion på laddbox och batterier är oförändrat.
Det gröna avdraget för material gäller bara på materialet som du köper från samma företag som utför installationen.

Grönt avdrag
Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion.
En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion.
En byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Källa: skatteverket.se

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS