ANNONS

Per-Åke Markström och Christer Johansson på bränsleplan vid Lyviksverket.
Foto: VB Energi

Nu är målet nått med fossilfri fjärrvärme

Västerbergslagens Energi har uppnått målet att leverera fossilfri fjärrvärme i samtliga fyra fjärrvärmenät under förra året.

Västerbergslagens Energi AB, VB Energi, har sedan lång tid använt biobränslen från närliggande skogar och sågverk samt biooljor som bränsle till fjärrvärme. Resan mot helt fossilfri fjärrvärme 2020 startade 2017. De sista produktionsanläggningarna för reserv- och spetslast i Fagersta och Ludvika konverterades till vegetabilisk bioolja i december 2020.

Energibolaget har varit aktiva med att stötta regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige där en färdplan för fossilfri uppvärmning är en av de 22 olika branscher där fjärrvärmeproduktion är en del som skall bli fossilfri och klimatpositiv, skriver man i ett pressmeddelande.
– Vi har följt vår plan med framgång. De olika fjärrvärmenäten är nu helt fossilfria. Vi har åstadkommit detta genom att ta tillvara på de olika rådande förutsättningar i varje fjärrvärmenät samt nära samverkan med olika industrier i respektive område, berättar Christer Johansson, chef produktion på VB Energi.

VB Energi välutbyggda och effektiva fjärrvärmenät kan ta vara på och cirkulera resurser som annars skulle gå förlorade. Sedan länge har process- och fjärrvärme med låg miljöpåverkan levererats där värmen kommer från biobränslen eller som återvunnen energi. I varje fjärrvärmenät har man utnyttjat de lokala förutsättningar som finns.
I Grängesberg produceras fjärrvärmen med biobränslen från närliggande skogar och vegetabilisk bioolja. Den tidigare torvinblandningen i bränslet i Fagersta är ersatt av svaveldosering för att upprätthålla optimal förbränning.
I Fagersta har det även investerats i en ny pelletspanna där träpelletsen levereras från fabriken i Norberg. Fabriken i sin tur levererar spillvärme till invånarna i Norberg. Nära samarbeten med industrier ger spillvärme som tas tillvara i fjärrvärmenätet.
Ludvikas värmeproduktion baseras i huvudsak på lokalt biobränsle i form av returträ samt från biprodukter från närliggande sågverk.

Samtliga spets- och reservpannor är konverterade till biooljedrift för att säkerställa att fossila bränslen inte behövs även när det är riktigt kallt.
– Vårt nära samarbete med lokala industrier och företag har varit en framgångsfaktor i vårt arbete mot fossilfri fjärrvärmeproduktion. Det är en win-win för alla parter och för miljön, avslutar Christer Johansson.

Om VB Energi
Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) är ett energibolag som bildades 1983. VB Energi ägs av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun.
VB Energi har olika verksamheter – elnät, elförsäljning och fjärrvärme.
VB Energi kommuniceras som ett namn och varumärke för alla delarna i företaget.
Hos VB Energi arbetar totalt 65 personer.
VB Energi är det lokala energibolaget i Ludvika- Smedjebacken- och Fagerstaområdet som levererar klimatsmart fjärrvärme och ser till att över 26 000 hem och företag får ljus, värme och funktion via företagets ledningar.
VB Energi jobbar systematiskt med olika insatser för att skapa ett hållbart samhälle och närmiljö.
VB Energi erbjuder även nyckelfärdiga solcellsanläggningar och olika lösningar för laddning av elbilar.

Facebook

ANNONS

ANNONS