ANNONS

Byggnationen är påbörjad under hösten 2020 och den 5 november togs spadtag för ombyggnation av Soltorgsgymnasiet. På bilden från vänster: Mikael Ekstrand Dala Byggsamverkan AB, Lena Hjort (S), gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, Hans Karlsson, rektor Soltorgsgymnasiet.
Foto: Veronica Rigtorp

Nu är första spadtagen tagna för ombyggnaden

Soltorgeleverna och skolans personal får ny skolbyggnad och i etapp två även ombyggnation av befintliga byggnaden till en kostnad av 70 miljoner kronor.

Projektet innefattar nyproduktion av en byggnad där de gamla modulerna stod, som kommer att rymma teorisalar, matsal samt personalytor på övervåning.
Det kommer även att ske ombyggnation i befintlig byggnad där gamla matsalen på bottenvåning kommer att göras om till ny teknikavdelning och övervåningen kommer att inrymma bibliotek i nya lokaler och två nya teorisalar.

Cafeterian kommer att flyttas och få ny plats i centralkapprummet, något Hans Karlsson, rektor Soltorgsgymnasiet, är mycket glad över.
– För tio år sedan var vi 450 elever och på bara några år har vi blivit över 500, så vi är trångbodda. Vi är i oerhört stort behov av nya tekniksalen, som blir ett jättelyft för teknikprogrammet, säger Hans Karlsson.
– Alla lärare är behöriga och de vill vi gärna behålla, och då är det bra med bra lokaler, sa Lena Hjort (S), gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Ombyggnation av Soltorgsgymnasiet är påbörjad under hösten 2020 och den 5 november togs spadtag.
Vid spadarna stod Mikael Ekstrand Dala Byggsamverkan AB, Lena Hjort (S), gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Hans Karlsson, rektor Soltorgsgymnasiet.
På Soltorgsgymnasiet går idag 515 elever och här arbetar drygt 50 lärare och annan personal.
Skolan har tre högskoleförberedande program: Naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt humanistiska programmet – Tvär.

Den 8 februari 1961 invigdes det Högre tekniska läroverket i Borlänge, som kom att kallas Soltorgsskolan, sedermera Soltorgsgymnasiet. Tidigare fick de ungdomar som ville ha teknisk utbildning på gymnasienivå åka till exempelvis Gävle eller Örebro.
Bakgrunden till ombyggnationen är att Paviljongen på Soltorgsskolan uppfördes 1979 och är sliten samt att skolans matsal idag är för liten i förhållande till antal elever och lärare på skolan.
Underhållsbehoven är stora och byggnaden genomgick statusbesiktning under våren 2018. Därefter beslutade kommunstyrelsen att starta en styrgrupp inför en projektering för renovering och ombyggnation av skolan.

Nyproduktionen, ombyggnationen, kommer att ske etappvis. Ambitionen är att verksamheten ska kunna flytta in i den färdigställda nya byggnaden under våren 2022 och när den är klar påbörjas ombyggnation av befintlig matsal till tekniksalar. Dessa beräknas stå klart under hösten 2022.
Bygget kommer att utföras så att verksamhet ska kunna pågå parallellt under ombyggnationen och utföras så att verksamheten påverkas i så liten grad som möjligt, utifrån de förutsättningar som finns.
Den totala budgeten för nyproduktion och renovering är i dagsläget beräknad och beslutad till cirka 70 miljoner kronor.
Den upphandlade entreprenören är Dala Byggsamverkan AB.

Just nu är det markarbete samt arbete med grund till utbyggnaden som pågår.
– Vi är stolta att vara med, det är en kalasfin byggnad som kommer att smälta in bra, sa Mikael Ekstrand från Dala byggsamverkan.
Den nya delen har inspirerats av arkitekten Jack Hanson som satt sin tydliga prägel på den moderna stadsmiljön i bland annat Borlänge.

Facebook

ANNONS

ANNONS