ANNONS

Älgjakten har startat.
Foto: Dreamstime

Nu är älgjakten igång

DALARNA. I år har nya jakttider börjat gälla vilket innebär att älgjakten i norra Dalarna startade onsdagen den 1 september. I de södra delarna av länet börjar inte jakten förrän den 8 oktober. Jakten pågår fram till den 30 januari 2021 och under den tiden kommer runt 7 000 älgar att fällas i Dalarna.

– Länsstyrelsens övergripande mål för älgförvaltningen är en älgstam av god kvalitet som är i balans med de betesresurser vi har i länet. Vi har ett bra samarbete med de olika aktörerna i älgförvaltningen och vi ser att jägarna och markägarna har god samsyn kring jakten, säger Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Dalarnas regionala mål för älgförvaltningen omfattar inte bara kvaliteten på älgstammen utan även trafikolyckor och betesskador på grund av älg.
– Vi måste titta på helheten och se till viktiga allmänintressen så som få trafikolyckor och hur älgen påverkar den biologiska mångfalden, berättar Caroline Dickson.
Gränsen mellan de områden som har september- eller oktoberjakt går i en tänkt linje mellan sydspetsen av Malung-Sälens kommun och upp till Mora. Gränsen följer sedan Siljans norra strand och söderut ned till Falun och österut mot gränsen till Gävleborgs län.

Facebook

ANNONS

ANNONS