ANNONS

Valet till regionfullmäktige i Dalarna möjliggör maktskifte. Dock står det ännu ej klart mellan vilka partier regionstyret ska struktureras. “Vi har på oss till den 17 oktober, men min förhoppning är att vi ska hitta en stabil lösning innan dess”, säger Elin Norén (S).
Foto: Sonny Jonasson

Norén och Berg kommenterar regionvalet

FALUN/DALARNA. Resultatet i regionvalet krattar för scenförändring. Dalasamverkan upphör som enhet och Region Dalarnas politiska styre skiftar form. Gränsöverskridande samarbete förklaras vara i fokus. – Ja, vi är öppna för att inleda förutsättningslösa diskussioner för att hitta en stabil lösning, säger socialdemokratiska regionrådet Elin Norén.

Föregående mandatperiod har sett Dalasamverkan vid rodret i regionfullmäktige.
Oppositionen har utgjorts av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Valresultatet visar nu att S och V förfogar över totalt 35 mandat. Dalasamverkan (M, C, KD, DSP, L och MP) noteras för 34 mandat och SD har 14.
Såväl Miljöpartiet som Liberalerna hamnar under treprocentsgränsen i sammanhanget, och halkar därav ur regionfullmäktige.

Elin Norén, socialdemokratiskt förstanamn i regionvalet, kommenterar:
– Känner mig väldigt tacksam över det starka stöd väljarna visar oss.
Hon fortsätter:
– Detta är första gången på 20 år som Socialdemokraterna går framåt i Region Dalarna, så det här är ingen liten grej.

Elin Norén, Socialdemokraternas förstanamn i valet till regionfullmäktige. Foto: Region Dalarna

Norén redogör för energier som kunnat skönjas på vägen fram till det nu genomförda regionvalet.
– Har känt av det under valrörelsen, att vi haft något på gång. Många visar oss ett stort förtroende, och det är upp till oss att förvalta det förtroendet på ett bra sätt.
– Min känsla är att en hel del vårdpersonal anser att det inte funkat bra under nuvarande regionstyre. Att man för fyra år sedan röstade för en förändring, men fick en försämring, menar Norén.
Och utvecklar kring den process som nu stundar.
– Vår ambition är att styra regionen. Nu ska vi försöka hitta en majoritet, och det är i detta skede inte klart hur en sådan kan komma att se ut.

Hon klargör emellertid att man öppnar för regionpolitiskt teamwork.
– Det är inte aktuellt att samarbeta med Sverigedemokraterna, säger Norén.
– Däremot ska vi titta på möjligheter att hitta ett stabilt styre över blockgränserna.
Elin Norén upplyser att Socialdemokraterna ämnar kontakta de andra partierna i detta syfte.
– Vi är redo att påbörja förutsättningslösa diskussioner. Vi har på oss tills regionfullmäktige den 17 oktober, men min förhoppning är att vi ska hitta en stabil lösning innan dess.

Ulf Berg (M) är ordförande i nuvarande regionstyrelsen.
Han redogör för den tidsmässiga påfarten till regionvalet.
– Jag har haft en ganska dålig känsla. Vi behöll i stort sett våra röster, men det backades i röstantal på andra håll, och Miljöpartiet och Liberalerna ramlade ur. Det hade jag inte riktigt på känn, reflekterar Berg.

Och skräder inte orden i vad han anser som bidragande anledningar till valresultatet.
– Det finns flera orsaker, men två saker kan nämnas. Socialdemokraterna har varit duktiga i sin smutskastning och lönnkampanj, menar Ulf Berg.
– Och att Sverigedemokraterna gått fram tror jag mer är en del av den här så att säga rikssvindeln som pågår, fortsätter han.
I och med valresultatet ser han heller ingen framtid för nuvarande upplaga av Dalasamverkan, i och med att man tappat sex mandat och två av koalitionens partier åker ur regionfullmäktige, konstaterar Ulf.

Ulf Berg (M), nuvarande regionstyrelsens ordförande. Foto: Sonny Jonasson

Han kommenterar Elin Noréns ansats gällande samarbeten för att uppnå stabilt regionstyre.
– Det är självklart ett alternativ i dessa situationer. Men då tycker jag också att tonen utåt bör vara en annan och som möjliggör ett samarbetsklimat. Kanske inte offentligt kommentera i de ordalag som bitvis har skett, säger Berg i riktning mot främsta konkurrenten inom regionpolitiken.
Han ser ett Moderaterna i opposition som en av flera möjligheter.

– Ja, jag är inte främmande för att vi går i opposition. Hellre det än att ingå i en majoritet “bara för att”, så att säga. Då är man ohederlig, säger Ulf Berg.
Han återger helhetskänslan för Dalasamverkans mandatperiod som nu av allt att döma går mot sitt slut.
– Nu är det som det är, men jag tycker på det hela taget att vi gjort mycket bra för regionen.
Om den egna rollen inom eventuella stundande politiska uppdrag:
– Jag konstaterar att jag är 65 år. Min bestämda uppfattning är att ett oppositionsråd ska vara beredd att ge allt i alla politiska sammanhang. Och det är i dag ett löfte jag inte kan ge partiet, säger Ulf Berg (M).

 

Valet till regionfullmäktige i Dalarna
Preliminärt valresultat med samtliga 185 valdistrikt räknade. Siffrorna i procent och mandat.
▪ Socialdemokraterna: 32,9 procent (29 mandat)
▪ Moderaterna: 18,6 (16)
▪ Sverigedemokraterna: 15,6 (14)
▪ Centerpartiet: 8,1 (7)
▪ Kristdemokraterna: 7,4 (6)
▪ Vänsterpartiet: 6,4 (6)
▪ Dalarnas sjukvårdsparti: 5,3 (5)
▪ Liberalerna: 2,6
▪ Miljöpartiet: 2,5
▪ Medborgerlig samling: 0,3
▪ Övriga: 0,4
Valdeltagande: 82,1 procent
(Källa: Valmyndigheten)

Facebook

ANNONS

ANNONS