Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Norbergs kommun har låtit region Västmanland undersöka Norbergsbornas resvanor med bussarna 85 och 86.
Foto: Norbergs kommun

Norberg kan få kollektivtrafik via app

NORBERG. Den 8 januari i år införde Norbergs kommun avgiftsfria resor med buss inom kommunen. Syftet var att få fler att välja buss i stället för bil. Men har det blivit så?

En ny mätning av resandet i kommunen visar att antalet som åker buss bara har ökat lite grann. Det är fortfarande alltför få som reser kollektivt i förhållande till kostnaderna.
Mätningen har gjorts av region Västmanland, som låtit invånarna i Norberg svara på frågor om sina resvanor i en enkät.
– Det har funnits länkar på våra bussar och på vår hemsida där man kunnat svara på när och hur man reser, säger kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S).

På frågorna som regionen ställt har de fått 180 svar. Av dem är det endast 37 som åker kollektivt. 126 av de svarande åker främst bil.
Av svaren att döma är det många som tycker att kollektivtrafiken i Norberg har för få avgångar och dåliga tidtabeller. Om bussen går oftare och till fler ställen skulle resandet med buss kunna öka.

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S). Foto: Lisa Björklund

Undersökningen är ett första steg för kommunen att se över Norbergsbornas resvanor för de lokala bussarna 85 och 86. Anledningen är att kostnaden för dem är alldeles för höga i förhållande till antalet resenärer.
– Jag fick en skrämmande siffra när jag räknade på kostnaderna. Att resa i 85 och 86 idag kostar kommunen 250 kronor per person, för att det är så få åkande. Det är fruktansvärt mycket pengar. I Västerås, till exempel, har de inte heller en kollektivtrafik som betalar sig men där kostar det tio kronor per person och resa, säger Johanna Odö (S).

Det finns nu planer på att införa en annan typ av kollektivtrafik i Norberg, en så kallad ”on demand-trafik”. Den innebär att kollektivtrafik erbjuds resenärer ”på begäran” och efter behov, via en app.
– Man skulle kunna ha nåt som heter X-linjen, en typ av beställningstrafik med virtuella hållplatser. I en app kan man skriva när man vill vara framme och var man åker från. Det kommer krävas en ordentlig planering för det här, men jag fick höra om en kommun som infört systemet och jag tror att det skulle kunna passa även i vår kommun.

On-demand-trafiken skulle kunna liknas med Uber, som är en app där privata taxichaufförer kopplas ihop med kunder. Dock skulle den här tjänsten upphandlas av en entreprenör som exempelvis Norbergs taxi. Omställningen kommer inte att gälla den linjetrafiklagda skolbussen. Idén om någon form av beställningstrafik presenterades för första gången på kommunstyrelsens möte den 10 juni.
– Jag vill att att vi skriver fram ett ärende där vi tittar på den här lösningen. Det här var en första information. Vi kommer fortsätta att ha kollektivtrafiken under lupp.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!