ANNONS

Jan Paju, verksamhetsledare Styrelseakademin Dalarna.
Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

Nomineringar till mångfaldspris igång

DALARNA. Nominering till Mångfaldspriset Dalarna startade första juli. Ett pris som har till syfte att stimulera ökat mångfaldsperspektiv i styrning och ledning av företag och organisationer.

Mångfaldspriset har instiftats för att delas ut till förebilder som förutom att ge erkännande kan inspirera andra att utveckla sitt mångfaldsarbete. Det är därför viktigt att många kan relatera till pristagaren och ta intryck för hur man själv kan utvecklas.
Genom att premiera företag och organisationer som på en strategisk nivå har med mångfaldsperspektivet som en självklar fördel är vår förhoppning att vi ska kunna inspirera fler inom näringslivet att göra detsamma.

Sammanfattningsvis har alltså priset till syfte att stimulera ökat mångfaldsperspektiv i styrning och ledning av företag och organisationer för att ge riktig nytta och därigenom bidra till utvecklingen av regionen. Ansatsen är att lyfta fram goda exempel och därigenom inspirera andra.
Förra årets vinnare var Säters Snickerifabrik.
– Jätteroligt att bli uppmärksammad för ett arbete som hos oss görs naturligt, varje dag, utan direkta policydokument utan på sunt förnuft och för företagets bästa, säger Malin Hedlund, VD Säters Snickerifabrik.

Jessica Öhlund varuhuschef på IKEA i Borlänge och juryordförande för årets mångfaldspris. Bilden är från ett tidigare tillfälle då varuhusets syatelje invigdes. Foto: Veronica Rigtorp

Mångfaldspriset Dalarna delas ut av StyrelseAkademien Dalarna, Nordea, Mellansvenska Handelskammaren och Almi GävleDala.
Priset för 2021 kommer att delas ut på Stora Styrelsedagen den 23 november i Falun.
Juryns ordförande 2021är Jessica Öhlund, varuhuschef på IKEA i Borlänge:
– Jag är stolt och glad över den fina uppgiften att nu finna förebilder som vi kan lyfta fram som inspiration för fler att följa. Mångfald är för mig en hjärtefråga då den berikar såväl människan som lönsamheten, den ger oss alla perspektiv och främjar ödmjukhet. Mångfald medför att vi skapar förståelse och acceptans när vi bygger arenor gjorda för alla av alla.

Facebook

ANNONS

ANNONS