ANNONS

“I vår budget har vi fortsatt fokus på kärnverksamheterna”, meddelar kommunalrådet Joakim Storck (C). Falualliansen presenterar ett budgetförslag som också hanterar sviter av coronakrisen, bland annat via ett budgeterat nollresultat.
Foto: Sonny Jonasson

Nollresultat i Falualliansens budgetförslag: “Speciell situation”

FALUN Faluns politiska ledning har presenterat budgetförslag för 2021. – Vi befinner oss i en speciell situation, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Han fortsätter:
– Det finns en extremt stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen på grund av coronaviruset. Men vi kan inte hålla oss passiva, utan det krävs aktiva beslut.
Därav får barn- och utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden och socialnämnden de största tillskotten i kommunens nya pengaplan.
– För 2021 har vi sett att våra kärnverksamheter är i behov av ekonomiskt tillskott.
– Vi har därför sett över alla möjligheter att kunna ge dem just detta. Vi är också ett läge där vi inte vet om vi får ytterligare stöd från staten, utvecklar Joakim Storck på falun.se.

Falualliansen – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Falupartiet – har i budgeten också en reserv för oförutsedda ändamål. Denna reserv uppgår till 32 miljoner kronor, vilket är en ökning med 12 miljoner.
Det stora utropstecknet är budgetens nollresultat.
I ordinarie fall önskar kommunen ett resultat om åtminstone två procent, vilket inte beräknas ske under 2021, 2022 eller 2023. Vad som av kommunen betraktas som god ekonomisk hushållning får pausas, då de resurser ett budgeterat nollresultat lösgör behövs i nu rådande särskilda tider.

Vidare meddelar man att investeringsnivån är fortsatt hög inom kommunen. En beredning med tjänstemän och politiker tillsätts också för att närmare syna framtida investeringsbehov.
– Nästa år kommer investeringsnivån att ligga på drygt 400 miljoner kronor, men vi måste över tid nå en lägre ekonomisk hållbar nivå, upplyser kommunalrådet Mats Dahlberg (M).

Budgetförslaget i siffror:
*Barn- och utbildningsnämnden får nytt tillskott på 9,7 miljoner kronor 2021. Ökningen är 56 miljoner kronor jämfört med 2020.
*Omvårdnadsnämnden tillskjuts 6 miljoner kronor 2021. Ökningen ligger på 47 miljoner kronor jämfört med 2020. Fler händer i vården är ett av målen.
*Socialnämnden får nya tillskott men även effektiviseringskrav. Får ytterligare 20 miljoner kronor 2021. Jämfört med 2020 är ökningen 42 miljoner kronor. Risk för ökat försörjningsstöd på grund av coronaviruset.
*Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får minskad ram med 4 miljoner kronor.
*Kultur- och fritidsnämnden har oförändrad budget för 2021 enligt flerårsplan.
*Kommunstyrelsen: Planering för nya Kristinehallen fortsätter. Investeringsberedning tillsätts.
Ytterligare budgetdetaljer står att finna på Falu kommuns hemsida.

 

Facebook

ANNONS

ANNONS