ANNONS

Närakuten i Ludvika beskrivs av drivande parter ha tagit ytterligare ett kliv mot förverkligande. Sammanträde har hållits på Ludvika lasarett. “Givande och konstruktivt. Det fortsatta arbetet kommer att ske i god dialog”, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl.
Foto: Sonny Jonasson

Närakut i Ludvika ett steg närmare verklighet: “Vill se en tydlig färdriktning”

LUDVIKA Regionråd och styrgrupp har sammanträtt på Ludvika lasarett. I zenit står uppstartsarbetet av Ludvikas närakut.

– En sådan här omställning gör man inte över en natt, men vi vill se en tydlig färdriktning med det långsiktiga målet att en dag kunna erbjuda lika högkvalitativ vård som man i dag gör i Avesta, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

Närakuten i Ludvika beskrivs av drivande parter ha tagit ytterligare ett kliv mot förverkligande.
Nyligen fick nämligen Ludvika lasarett visit av regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl (C).
Detta i syfte att se hur arbetet med uppstarten av Ludvikas Närakut fortskrider. Representanter från styrgruppen välkomnade Berg och Jarl med positivt laddade konstaterandet att de nu startat upp igen efter en paus orsakad av coronapandemin.

I detta uppstartsarbete är samtliga regionens vårdcentraler i Västerbergslagen representerade, därtill också medicinkliniken samt privata vårdcentralen Engelbrekt.
På så vis bedrivs uppstart och implementering så relevant och konstruktivt som möjligt.
En Närakut i Ludvika spås få påtaglig strukturell påverkan på hela Västerbergslagens sjukhussystem. Därav uppges det även vara av vikt att uppstarten genomförs etappvis, och inte minst med patientsäkerhet och kvalitet i ständigt huvudfokus.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl kommenterar:
– Ett givande och konstruktivt möte. Det fortsatta arbetet kommer att ske i god dialog och vi ser fram emot de månatliga avstämningar som vi kommer att få tills det är invigningsdags.

I kommunikén från Region Dalarna vidareutvecklar också regionstyrelsens ordförande Ulf Berg på ämnet.
– En sådan här omställning gör man inte över en natt.
– Men vi vill se en tydlig färdriktning med det långsiktiga målet att en dag kunna erbjuda lika högkvalitativ vård som man i dag gör i Avesta. Det kommer också att avlasta den i dagsläget mycket tyngda akutvården i Falun.

Facebook

Populärt på webben

ANNONS