Dalapops Pelle Andersson, Mursal Isa som är ordförande i Region Dalarnas kultur- och bildningsnämnd samt Daniel Olsson, Dalapop. En trio som samtliga nu ger tummen upp för det faktum att regionen beslutat stötta Dalapop med mer pengar och säkerställa ruljangsen inom ramarna för Musik i Dalarna.
Foto: Sonny Jonasson

Musikscenens glädjebesked – Dalapop tryggat

FALUN/DALARNA. Regionpolitiken har sagt sitt. Stålarna är säkrade. Dalapop är här för att stanna. Satsningen på Dalarnas musikliv tar nu taktsäkra steg in i en spännande framtid. – Ett mycket välkommet besked som ger ökad arbetsro och fortsatta resurser att stötta länets grymma musikliv, betonar Dalapops Pelle Andersson och Daniel Olsson.

Dalapops etablering är blott fyra år ung.
Mången dalamusiker har dock sannolikt svårt att ens dansa tillbaka till tiden då kraftkuggarna Pelle och Daniel ej utgjorde frekvent främjande inslag i länets tonsatta verklighet.
Det på papperet benämnda resurs- och produktionscentret uppbär i dag en framträdande roll i fråga om kunskapsutbyte, branschtips, ekonomisk support, utgivning, livespelningar och en mängd övrig möda och mumma i musikscenen.
Dalapop är verksamt i samtliga led som kan sägas omfatta artisters förehavanden gällande volym och uppmärksamhet.
Här finns fina fåglar och fräcka firrar – men framför allt ett formstarkt och framfusigt mittemellan.
– För både oss och musikerna är det här glada nyheter, konstaterar Pelle Andersson.
– Vi har namnkunniga artister som Tusse, Bolaget och band med stora grejer på gång som exempelvis Gaupa. Men flest aktiva har vi på den här mellannivån och bland de semiprofessionella musiker som vi gärna hjälper att klättra uppåt i pyramiden, utvecklar han.

Daniel Olsson nickar instämmande och åskådliggör ett lika drivet som långsiktigt och rigoröst arbete.
– Vi har sedan starten inventerat länets musikliv och träffat mer än 500 musiker. Att vi från och med nästa år på ordinarie basis ingår i Musik i Dalarna ger ökad trygghet och arbetsro som gynnar både oss och artisterna, redogör han i taggade tongångar.
Pelle konstaterar också han att den bortplockade projektstämpeln ser en sten lätta från axelpartiet.
– Vi har ett jäkligt bra samarbete med regionen, och att Dalapop nu får permanent status betyder mycket.
Förtroendet från Region Dalarna är bevisligen grundmurat, vilket vinnlagts via fyra års hårt arbete och ett lika flexibelt som supportande förhållningssätt till uppdraget också i en pandemi.

Om siffror i sammanhanget ska vittjas är även dessa av kulört karaktär.
Till dags dato cirka 30 miljoner streams av artistkatalogen, 400 musikreleaser och 300 spelningar finns på ett faktafyllt CV, och där covidfria nummer tagit än större proportioner.
Mursal Isa (MP) är ordförande i Region Dalarnas kultur- och bildningsnämnd.
Han bekräftar vikten av att Dalapop cementeras.
– Vid årsskiftet integreras Dalapop i Musik i Dalarnas verksamhet. Det drivs då inte längre i projektform, fastslår han.
Och fortsätter:
– Från politiken ser vi det här som en bra och lyckad etablering som ska finnas kvar. Dalapop har en viktig funktion och stärker kulturen i länet.

Han meddelar i termer om ekonomi vad det hela innebär.
Dalapop kommer också fortsättningsvis att ha en driftsbudget på cirka 3,5 miljoner kronor per år.
Skillnaden är att regionen nu säkrar medlen som annars varit på projektbasis.
Stabiliteten ökar och firma Olsson och Andersson kan fokusera helhjärtat på de musiknära jättejobb de gör allra bäst.
Mursal Isa:
– Vi behöver nu gå in med mer pengar, och den miljon som tidigare varit projektbaserad betalas nu av oss. Totalt investerar regionen från och med nästa år 2 miljoner årligen i Dalapop.
Resterande summa kommer från kommunala krafter, där 13 av länets totalt 15 kommuner på femårsbasis knyter an till Dalapop (Ludvika och Smedjebacken är hittills ej aktiva i finansieringen).
Mursal Isa betonar:
– Det här är en lyckad satsning som man vill se mer av, och det är extra kul att se så påtagliga resultat. Därför är vår tydliga ambition att Dalapop är sådant som inte ska dö ut, framhåller han.

Med fortsatt förfogande över varumärke och verksamhet vänder Daniel Olsson och Pelle Andersson nu tankar och trumhinnor mot närmast förestående framtid.
Pandemins efterverkningar står i visst fokus och duon har den kreativa verktygslådan redo.
– Vissa musiker går igenom helvetets prövningar, medan andra klarar det bättre, berättar Daniel Olsson.
Och utvecklar:
– Å andra sidan har det skett en explosion på streamsidan för våra artister, och de digitala åthävor som fötts under pandemin kan framöver tänkas utgöra en ny intäktskälla också när allt kommer i gång igen.
Pelle Andersson låter beslutsam när han i samma mening sammanfattar kontentan av yrkesrollen och vad som nu väntar.
– Det här är på många vis ett drömjobb. Och nu stundar hårt arbete i att återstarta en bransch som var mer eller mindre först att stänga ned, och sannolikt sist att kunna öppna upp.

Facebook
"Vindrutan är alltid större än backspegeln"
Mångmiljonbesparing på kollektivtrafiken

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS